Indie wycofają opakowania PET z aptek

Indie wycofają opakowania PET z aptek
Rząd Indii poinformował o planach wprowadzenia zakazu stosowania politereftalanu etylenu (PET) w opakowaniach leków płynnych przeznaczonych dla dzieci, osób w starszym wieku i kobiet w wieku rozrodczym. Stosowanie tej substancji byłoby zagrożone karami pieniężnymi.

Wprowadzenie regulacji władze Indii motywują doniesieniami o możliwej kontaminacji składników leków z substancjami chemicznymi stosowanymi do wyrobu opakowań, zwłaszcza pod wpływem wysokiej temperatury.

Informację o planach wprowadzenia zakazu poprzedziła burzliwa dyskusja, w której oponenci wskazywali, iż proponowana regulacja jest niesprawiedliwa oraz nie jest poparta rzetelnymi badaniami naukowymi i praktyką innych państw. Co więcej, amerykańska agencja ds. ochrony środowiska EPA na liście substancji potencjalnie powodujących zaburzenia funkcjonowania układu endokrynnego nie umieściła PET, uwzględniła natomiast szkło. Przeciwnicy zakazu wskazują także, iż według niektórych instytucji badawczych wpływ szkła i PET na ludzkie zdrowie jest porównywalny. Krytycznie na temat planów indyjskich władz wypowiedzieli się także przedstawiciele organizacji branżowych, jak np. Petcore Europe.

Władze Indii nie ustosunkowały się do zarzutów zgłaszanych przez przeciwników regulacji.