Innovia Films i Sappi tworzą nowe opakowanie

Innovia Films i Sappi tworzą nowe opakowanie
Przedsiębiorstwa Innovia Films i Sappi Fine Paper Europe połączyły siły, aby stworzyć opakowanie posiadające duży potencjał struktury laminatów.

Obydwie firmy do realizacji zadania wykorzystały swoje produkty, odpowiednie dla końcowych użytkowników w przemyśle spożywczym, cukierniczym i farmaceutycznym.

Laminaty te zapewniają techniczną funkcjonalność jako element dodatkowy do tego, że produkowane są z surowców odnawialnych i oferują kompostowalność – cechy, na które wielu końcowych użytkowników zwraca uwagę.

Oba podmioty uznają, że do najlepszych sposobów zakończenia tzw. cyklu życia elastycznych laminatów papier/folia należą kompostowanie przemysłowe czy przydomowe lub ostateczna fermentacja beztlenowa, podczas której odpady zmieniają się w użyteczne źródło energii. Sposoby te są porównywalne z obecnym celem działania składowisk odpadów czy procesami spopielania.

Innovia Films ze swoim asortymentem folii NatureFlex wnosi unikalne doświadczenie w produkcji bazujących na celulozie, odnawialnych i kompostowalnych folii, które posiadają właściwości regulowanej barierowości na wilgoć. Sappi wnosi z kolei doświadczenie w produkcji elastycznych papierów opakowaniowych, a także oferuje także powlekane i niepowlekane papiery kompostowalne.

Dla przykładu Algro Nature to unikalny kompostowalny papier powlekany jednostronnie; LeineNature to niepowlekany odpowiednik powyższego, który jest również kompostowalny.

Innovia Films i Sappi rozpoczęły już próby w drukarniach, aby zaprezentować możliwości takich laminatów pod kątem utrzymania równowagi ekologicznej i dostarczania technicznych rozwiązań dla przemysłu opakowań. Próby zostały przeprowadzone w systemach laminowania zarówno ekstruzyjnego jak i z wykorzystaniem klejów, w celu zainteresowania użytkowników końcowych, poszukujących alternatywy dla istniejących struktur laminatów niekompostowalnych.

Czytaj więcej: Folia 291 Opakowania 1097