Jak zmniejszyć zużycie energii przez wytłaczarki?

Jak zmniejszyć zużycie energii…
Kierownictwo każdego zakładu produkcyjnego musi sprostać wielu wyzwaniom, wśród których do najważniejszych należą: oszczędność energii, zapewnienie niezawodności eksploatacji urządzeń oraz obniżenie kosztów ich konserwacji. Firma Emerson Industrial Automation dostarcza rozwiązania, które mają na celu zaspokojenie w tym zakresie potrzeb przedsiębiorstw - w tym także firm działających w branży tworzyw sztucznych.

Przykładem może być rozwiązanie zaproponowane duńskiej firmie Stål & Plast, specjalizującej się w wytłaczaniu tworzyw. Usprawnienie procesów produkcyjnych firmy odbyło się dzięki wymianie w wytłaczarkach trzech zużytych silników prądu stałego (jeden o mocy 175 kW i dwa 71 kW) na energooszczędne silniki Dyneo z magnesami trwałymi oraz napęd o zmiennej prędkości Unidrive M. Wymagały albo generalnej regeneracji, albo kosztownej i czasochłonnej wymiany, gdyż nowe silniki musiałyby być wykonane na zamówienie.

Przy zastosowaniu urządzeń firmy Emerson średnie roczne oszczędności energii oszacowano na poziomie 9 proc., co odpowiada 90 tys. kWh. Jest to szczególnie istotne w perspektywie długookresowej, biorąc pod uwagę fakt, że w okresie 10 lat 95 proc. łącznych kosztów silnika elektrycznego przypada bezpośrednio na zużycie energii. Wytłaczarka odpowiada za 75 proc. całkowitych kosztów zużycia energii w zakładzie, z czego większość przypada na silniki wytłaczarki.

Ponieważ technologia prądu stałego jest kosztowna i przestarzała pod względem zużycia energii, a ponadto wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacji i konserwacji, Jacob Braa Sørensen, dyrektor zarządzający Stål & Plast A/S, po konsultacjach z Emerson Industrial Automation zdecydował się zmodernizować zakład wytłaczania i zakupić w firmie Leroy Somer wysokowydajne silniki Dyneo, które są sterowane przez napęd o zmiennej prędkości Control Techniques Unidrive M700. Głównym powodem wyboru technologii silników z magnesami stałymi było przede wszystkim długofalowe zmniejszenie zużycia energii, a także wyższy roboczy moment obrotowy, niezawodność rozwiązań z magnesami stałymi oraz bardzo niskie koszty konserwacji w porównaniu z technologią prądu stałego.

Duńska firma Stål & Plast A/S produkuje systemy platform stosowane w szklarniach i szkółkach ogrodniczych na całym świecie. Od 1984 r. Stål & Plast A/S wytwarza z polistyrenu wysokoudarowego produkty do przepływowo-odpływowego systemu upraw.

Emerson


Czytaj więcej: Wytłaczarki 88