Jednorazowy PET kontra szklane butelki

Jednorazowy PET kontra szklane… Największe na świecie badanie oceniające cykl życia LAC (Life Cycle Assessment) przeprowadzone dla niemieckiego rynku rehabilituje jednorazowe butelki PET w porównaniu do szklanych butelek wielorazowego użytku.

Jednorazowe butelki PET stawiają czoło szklanym butelkom wielokrotnego użytku. Oto niespodziewane, ale wyraźne wyniki największego badania naukowego przeprowadzonego przez znany instytut IFEU w Heidelbergu, w Niemczech. Badanie było zlecone przez Petcore, Europejskie stowarzyszenie handlowe, reprezentujące interesy sektora napojów PET, a także wspierane przez firmy z Niemieckiego przemysłu napojowego.

W badaniu przeprowadzonym w sierpniu 2004 wykorzystano dane z produkcji w latach 2002-2003, a także po raz pierwszy użyto informacji ze wszystkich firm zajmujących się recyklingiem PET, od produkcji do końcowego recyklingu w nowe produkty. Badanie IFEU spełnia wszystkie niemieckie i międzynarodowe standardy LCA (Life Cycle Assessment), a także zostało recenzowane przez Prof. Dr. Waltera Klöpffera uznanego międzynarodowego eksperta LCA. Według jego oceny badanie jest "innowacyjne, zgodne ze standardami LCA i tak drobiazgowe jak nigdy dotąd".

Badanie, zlecone w maju 2003 roku, odzwierciedla wymagania narzucone na niemiecki rynek opakowaniowy przez narodową agencję ochrony środowiska UBA. Szklane butelki wielokrotnego użytku zostały uznane za wzorzec przyjazny dla środowiska, a każde opakowanie, które nie sprosta temu standardowi będzie podlegało wprowadzeniu obowiązkowych kaucji. Eksperci IFEU porównali wszystkie jednorazowe butelki PET z butelkami szklanymi uwzględniając ich znaczenie na rynku. W Niemczech dominują jednorazowe butelki PET o pojemności 1,5L, które konkurują z butelkami szklanymi wielorazowego użytku o pojemności 0,7L. Dla każdego z ośmiu parametrów środowiskowych takich jak: gazy cieplarniane, wykorzystanie surowców naturalnych, zakwaszenie i wykorzystanie naturalnej przestrzeniu (priorytety ustalone przez UBA) stosowano przeliczanie jednostek do 1L.

Wyniki badania LCA wyraźnie pokazują, że w systemie bez wprowadzania kaucji jednorazowe PETy są tak samo przyjazne dla środowiska jak szkło wielokrotnego użytku:
  • W warunkach zbiórki poużytkowych opakowań ze wstępną segregacją dla jednorazowych butelek PET efekt wpływu na środowisko jest podobny jak dla szklanych butelek wielorazowego użytku.
  • W warunkach wprowadzenia kaucji za opakowanie wyniki środowiskowe PETów pogarszają się. Wynika to głównie z faktu, że większość butelek PET z kaucją jest wysyłanych do recyklingu na Daleki Wschód. Różnica tam mogłaby zniknąć gdyby zbierane butelki były poddawane recyklingowi w Europie.

Badanie IFEU znosi wcześniejsze dyskryminacyjne klasyfikowanie jednorazowych PET. Według Franka Koelewijna dyrektora Petcore "równoważne ekologicznie systemy opakowań powinny być traktowane jednakowo. PET powinien powrócić do systemu zbiórki poużytkowych opakowań ze wstępną segregacją, tak jak ma to miejsce z innymi przyjaznymi opakowaniami. Powinno odejść się od obowiązkowej kaucji dla opakowań PET albo przynajmniej zaklasyfikować ją na równi z kaucjami dla opakowań używanych wielokrotnie."

Aktualnie w Niemczech obowiązkowa kaucja dla opakowań jednorazowych wynosi 0,25 euro, a dla butelek wielokrotnego użytku wynosi 0,15 euro i jej wprowadzanie nie jest obowiązkowe.

źródło: Petcore

  • Podumowanie badania LCA - język angielski

  • Czytaj więcej:
    Butelki 293
    Szkło 41