KE publikuje rozporządzenie w sprawie obowiązkowego znakowania produktów SUP

KE publikuje rozporządzenie…

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego znakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych Dyrektywą SUP.

Rozporządzenie dotyczy znakowania podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów, chusteczek nawilżanych, wyrobów tytoniowych z filtrami oraz kubków na napoje.

Zgodnie z załącznikiem IV niniejszego rozporządzenia kubki na napoje wykonane częściowo i w całości z tworzywa sztucznego powinny zostać odpowiednio oznakowane. Oznakowania zawierające sformułowania „Zawiera plastik” bądź „Z plastiku” będą umieszczone  poziomo na zewnętrznej powierzchni kubka i powinny być widoczne. Oznakowania nie należy umieszczać pod podstawą kubka.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Będzie ono stosowane od dnia 3 lipca 2021 r.

rozporzadzenie

Pełna treść Rozporządzenia


Czytaj więcej:
Prawo 428