Prawo - wiadomości w Plastech

Podatkowe Fair Play na Orlenie

Już w lipcu na wszystkich stacjach PKN ORLEN w Polsce pojawią się przezroczyste skrzynki, przeznaczone na przedarte paragony.

Procedura dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu

Istnieją trzy zasadnicze sposoby legalnego wprowadzenia wyrobu na rynek budowlany.

Deklaracje właściwości użytkowych – nowy  wymóg prawny

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z późniejszymi zmianami.


ZUS dla biznesu

Dostępne jest kolejne wydanie magazynu „ZUS dla Biznesu”.

Niższe składki na ZUS dla drobnych przedsiębiorców

Niższe składki ZUS dla firm o małych przychodach już od 1 stycznia

Ważność sankcji UE wobec Rosnieftu potwierdzona

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził ważność sankcji nałożonych przez Unię Europejską na m. in. spółkę Rosnieft, z powodu kryzysu na Ukrainie

Dyrektywa SEVESO III tematem konferencji w Wieńcu-Zdroju

W dn. 6-7 września odbyła się konferencja poświęcona planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu w aspekcie Dyrektywy SEVESO III.

Zatrzymania w sprawach korupcyjnych w polskiej chemii

W ostatnich dniach CBA dokonało zatrzymań w sprawach korupcyjnych, w które wplątane są spółki z sektora chemicznego.

Przetwórcy krytykują ograniczenia na francuskim rynku naczyń jednorazowych

Stowarzyszenie EuPC opublikowało stanowisko dotyczące art. 73 ustawy o transformacji energetycznej i zielonego wzrostu.

Innowacje i własność przemysłowa tematami konferencji w Bydgoszczy

Bydgoski Klaster Przemysłowy zaprasza na konferencję pn. "Innowacje techniczne oraz prawna ochrona własności przemysłowej".

Tworzywa sztuczne w gospodarce cyrkularnej na Światowym Forum Ekonomicznym

Wg raportu Ellan MacArthur Foundation, w 2050 roku ciężar odpadów z tworzyw sztucznych w oceanach będzie większy niż ciężar pływających w nich ryb.

O potrzebie zmian w systemie zagospodarowania odpadów - cz. 2

Druga część artykułu Wojciecha Pawlikowskiego poświęconego potrzebom zmian w regulacjach dotyczących zagospodarowania odpadów w Polsce.

PZPTS krytycznie o francuskiej miłości do toreb z biotworzyw

PZPTS sceptycznie odnosi się do treści dekretu rządu francuskiego ws. regulacji zmierzającej się do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

PlasticsEurope popiera propozycję KE ws. gospodarki cyrkularnej

PlasticsEurope uznaje opublikowany właśnie nowy pakiet propozycji KE ws. gospodarki o obiegu zamkniętym za dobry krok w kierunku efektywnej gospodarki zasobami.

Unijna gospodarka cyrkularna wpłynie na sektor tworzyw sztucznych

Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.