Konferencja "Przyszłość i wyzwania rynku opakowań"

Konferencja "Przyszłość i…

16 marca 2023 r. o godz. 10 odbędzie się I edycja Konferencji Naukowej "Przyszłość i wyzwania rynku opakowań" organizowana przez COBRO - warszawski oddział Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego mieszczącego się przy ul. Konstancińskiej 11.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym m.in. z wyzwaniami i przyszłością rynku opakowań, innowacyjnymi materiałami, technologią produkcji, druku oraz uszlachetniania, zrównoważonym rozwojem opakowań, dodatkami funkcjonalnymi w opakowaniach, recyklingiem, opakowaniami z biotworzyw, kompostowaniem, biodegradacją, rozpadem, dezintegracją oraz szeroko pojętą problematyką gospodarki o obiegu zamkniętym.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowiska akademickiego, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy związani z branżą opakowań, którzy przedstawią również innowacyjne rozwiązania dla przemysłu, z uwzględnieniem szans i barier ich wdrożenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny i stanowi niepowtarzalną okazję na rozwój sieci kontaktów oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu należy wysyłać na adres: komercjalizacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

Więcej szczegółów dotyczących konferencji znajduje się na stronie: www.lit.lukasiewicz.gov.pl

cobro

Czytaj więcej:
Nauka 121

Reportaże

Forum