Krynicki Recykling na nowym rynku giełdowym NewConnect

Krynicki Recykling na nowym rynku giełdowym NewConnect
Spółka Krynicki Recykling ma być jednym z pierwszych debiutantów na nowym rynku giełdowym NewConnect - alternatywnym rynku obrotu działającym w ramach GPW. Firma zajmuje się pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła.

Debiut na nowym rynku giełdowym umożliwi spółce pozyskanie kapitału niezbędnego dla przyspieszenia wzrostu. Jej autoryzowanym doradcą w procesie wprowadzenia do obrotu akcji na rynek NewConnect jest Capital One Advisers.

Obowiązki nałożone na Polskę przez Unię Europejską w kontekście wielkości recyklingu dla odpadów opakowaniowych oraz poziomów ogólnego odzysku, czynią rynek, na którym działa Krynicki Recycling wyjątkowo perspektywicznym i skutkują rosnącym popytem na produkty spółki.

Unijne dyrektywy zakładają, iż do końca 2007 r. w Polsce odzyskiwane będzie co najmniej 50 proc. opakowań wprowadzanych na rynek. Na rynku warszawskim, który jest jednym z głównych obszarów zainteresowania spółki odzyskuje się zaledwie 2 proc. surowców wtórnych z wytwarzanych odpadów komunalnych.


- Jestem przekonany, iż decyzja o debiucie naszej spółki na rynku NewConnect pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój na perspektywicznym rynku odzysku i recyklingu odpadów ze szkła opakowaniowego - mówi Adam Krynicki, prezes Zarządu Krynicki Recykling. - Polska stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest istotne zwiększenie poziomu odzysku odpadów i recyklingu. Mimo bardzo niskiej świadomości polskiego społeczeństwa w obszarze porządkowania śmieci nasza spółka osiąga coraz większe przychody.

Zdaniem Krynickiego w najbliższych latach jego spółka może liczyć na istotny wzrost liczby zleceń na swoje usługi. - Myślę, że nasz debiut będzie nie tylko dobrą inwestycją, ale także okazją do zwrócenia uwagi na nowe, dużo bardziej restrykcyjne wymogi ekologiczne nałożone przez UE - ocenia Krynicki.

- Spółka ma szanse w kolejnych latach wzmocnić swoją pozycję wobec konkurencji i znacznie polepszyć osiągane wyniki finansowe. Debiut na NewConnect może przyczynić się do szybszego osiągnięcia tego celu - dodaje Marcin Duszyński, prezes zarządu, Capital One Advisers Sp. z o.o.

Popyt na produkty Krynickie Recykling jest obecnie bardzo duży. Przez najbliższe 10 lat bowiem zapotrzebowanie na szkło bezbarwne, zielone oraz brązowe będzie praktycznie nieograniczone. Co więcej, jeszcze przez długi czas w Polsce będzie brakować specjalistycznych centrów selekcji, gdzie zebrane odpady szklane powinny być czyszczone oraz segregowane na poszczególne kolory.

W znacznie bogatszych od Polski krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, z 3,5 mln ton opakowań wraca do hut 2,8 mln ton stłuczki. W bogatej Szwajcarii do hut wraca blisko 100 proc. zużytych opakowań szklanych.

Przychody Krynicki Recykling w 2006 r. osiągnęły poziom 10,37 mln zł, natomiast w 2007 r., planowany jest ich skokowy wzrost.


Szacuje się, że Spółka posiada 34 proc. udział w segmencie rynku, na którym działa.

Spółka planuje debiut na nowym rynku kapitałowym NewConnect w czwartym kwartale 2007 r.

NewConnect jest nowym nieregulowanym rynkiem organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, stworzonym z myślą o finansowaniu młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Pierwsze notowania na rynku przewidziane są na 30 sierpnia 2007 r.

Krynicki Recykling działa na polskim rynku od 1998 r. Wiodącą gałęzią działalności jest pozyskiwanie i uzdatnianie stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w kraju. Głównymi kontrahentami są gminy, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju.