Krynicki Recykling rozpoczął akcję zbierania surówców wtórnych

Firma Krynicki Recykling we współpracy z Rekopol Organizacją Odzysku od kilku dni prowadzi w Warszawie zbiórkę surowców wtórnych w tamtejszych restauracjach i hotelach. Tym samym nawiązuje do działań, które od lat są popularne w wielu krajach europejskich.

Spółka Krynicki Recykling specjalizuje się w pozyskiwaniu i uzdatnianiu odpadów szklanych. Aktualnie dysponuje trzema sortowniami do uzdatniania stłuczki szklanej. Odbiorcą jej produktów są polskie i litewskie huty szkła opakowaniowego oraz krajowe huty szkła gospodarczego. Oprócz dostaw stłuczki szklanej świadczy też usługi w zakresie utylizacji wycofanego z rynku szkła opakowaniowego.

Z kolei Rekopol Organizacja Odzysku to podmiot założony przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Jego rolą jest zabezpieczanie i reprezentowanie interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych przez nich na rynek.

W Warszawie obydwa podmioty realizują program zbiórki surowców wtórnych w hotelach i restauracjach. Surowce są odbierane przez firmę recyklingową bezpośrednio od uczestników akcji, czyli ponad 40 lokali. Wykorzystywane przez hotele i restauracje opakowania szklane po napojach transportowane są bezpośrednio do firmy Krynicki Recykling. Tam odbywa się ich uzdatnianie, a potem sprzedaż stłuczki hutom. Warto zaznaczyć, że pozyskana w ten sposób stłuczka wyróżnia się wysoką jakością oraz niskim poziomem zanieczyszczenia. Ponadto, zdecydowaną jej większość stanowi najbardziej oczekiwana przez odbiorców stłuczka bezbarwna.

W razie gdyby stołeczny eksperyment zakończył się powodzeniem, wówczas akcja rozwinie się na inne miasta w kraju. A szanse na to są dość spore, bowiem jeden hotel jest w stanie wytworzyć w ciągu miesiąca nawet tonę szklanych odpadów.

Warto wiedzieć, że szklane opakowania, które są wykorzystywane przez firmy spożywcze, w około jednej czwartej powstają z odpadów opakowań szklanych. Co roku w naszych hutach recykling obejmuje ponad 200 tys. ton stłuczki z opakowań szklanych. Pozwala to osiągnąć oszczędności na poziomie ok. 250 tys. ton surowców używanych do produkcji szkła. Wykorzystana stłuczka ma wartość ponad 40 mln zł. Od kilku lat rośnie też w Polsce ilość odpadów pochodzących z opakowań szklanych. W ostatnim czasie było to około 20 proc. rocznie. Każdy 1 tys. kg zebranej stłuczki oznacza zaś oszczędności rzędu 1,2 tys. kg surowców potrzebnych do produkcji szkła.Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże