Laminowany karton Invercote nagrodzony platyną

Laminowany karton Invercote…

Papiernia firmy Iggesund Paperboard, mieszcząca się w Iggesund w Szwecji, w której wytwarza laminowany karton Invercote otrzymała platynowe wyróżnienie międzynarodowej agencji ratingowej EcoVadis.Agencja EcoVadis ocenia osiągnięcia firm w dziedzinie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Dokonała ona dotychczas ponad 65 000 takich ocen w 160 krajach.

W r.  2020 agencja EcoVadis zrewidowała progi nagradzanych medalami osiągnięć i wprowadziła nowy medal - platynowy medal EcoVadis. Zasady jego przyznawania opracowano szczególnie pod kątem nagradzania objętych siecią EcoVadis firm osiągających w jej ratingach najwyższą punktację. Na osiągniętym szczeblu platynowym szwedzka papiernia Iggesund uplasowała się w górnym 1 procencie wszystkich ocenianych spółek.

- Jest to dla nas prestiżowe potwierdzenie, że w naszej działalności w dziedzinie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej opieramy się na mocnej strukturze. Jeszcze ważniejsze jest to, jakie znaczenie ma to dla naszego klienta. Oprócz znakomitej jakości wyrobu może on polegać na fakcie, że jest on wytwarzany w warunkach, które z punktu widzenia korporacyjnej odpowiedzialności społecznej dorównują jego jakości - powiedział Johan Granås, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Iggesund Paperboard,

Papiernia Iggesund jest jedną z najlepiej wyposażonych wytwórni kartonu na świecie ale chociaż zainstalowano w niej urządzenia odpowiadające najnowszym postępom techniki, stawia ona sobie jeszcze wyższe cele.

- Bez względu na to, jak nowoczesne są wasze maszyny, ostateczne decyzje zawsze podejmują ludzie. Zaczęliśmy przed operatorami stawiać cele wynikające z motywacji ekologicznej. Muszą oni znać konsekwencje dla środowiska, jakie wynikają z decyzji podejmowanych w produkcji na co dzień - mówi Johan Granås. - Przyniosło to, na przykład, zmniejszenie w ciągu roku i tak już bardzo niewielkiego zużycia przez naszą papiernię paliw kopalnych o prawie 50 procent.

- Jestem zarazem dumny z nowatorskich działań podjętych przez moich kolegów w papierni jak i pozostaję pod ich wrażeniem. Motywem, jakim kierowali się, była chęć przeciwdziałania zmianie klimatu - podkreśla Granås.

iggesund
Szwedzka papiernia Iggesund Paperboard zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród ponad 65 000 ocen dokonanych przez EcoVadis. Zaklasyfikowano ją do platynowego szczebla ratingu, co oznacza, że uplasowała się w 1 procencie wszystkich ocenianych spółek, wyróżniającym się największymi osiągnięciami w tej dziedzinie.


Czytaj więcej:
Karton 31
Nagrody 246

Reportaże

Forum