Liczy się nie tylko wnętrze: Optima - odświeżony branding

Liczy się nie tylko wnętrze:…

W Europie produkuje się 57 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie, z czego 39% to opakowania. Doskonale zdają sobie z tego problemu sprawę producenci margaryn prozdrowotnych Optima. Marka jako pierwsza stawia na bardziej ekologiczne opakowania oferowanych produktów, redukując tym samym ilość plastiku wytwarzanego do ich produkcji o ponad 30%.

Producenci marki Optima stawiają na ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych w swoich produktach. Wprowadzony od początku 2020 roku na rynek nowy kubek margaryn Optima w 53% jest wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu, a całe opakowanie zawiera 31% mniej plastiku niż standardowe pudełko. Obecnie opakowania składają się teraz z plastikowego kubka i papierowej owijki, które można segregować. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji pojemników marka ogranicza roczną emisję CO2 o 112 ton i zmniejsza zużycie plastiku o 37 ton, co daje łączną redukcję śladu węglowego o 38%. 

- Ślad węglowy [ang. carbon footprint] definiowany jest jako całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych w cyklu życia produktu przez organizację, wydarzenie lub przez daną osobę. Ślad węglowy wyraża się jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jednostka funkcjonalna). Carbon footprint, obok śladu wodnego, stanowi także element śladu środowiskowego (ekologicznego). Ten ostatni to nic innego jak analiza zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne - wyjaśnia Małgorzata Wernicka, ekspertka z SGS Polska.

Zredukowanie śladu węglowego o około 38% podczas produkcji opakowań marki Optima jest odpowiedzią nie tylko na wymogi Komisji Europejskiej, ale także na oczekiwania coraz bardziej świadomego konsumenta.  

Optima Osteo i Neuro - odświeżony branding

Nowe bardziej przyjazne środowisku opakowania produktów to również okazja do zmiany szaty graficznej i rebrandingu dwóch wariantów margaryn. Optima Osteo, wspierająca mocne kości, zastąpi dotychczasowy wariant Witamina D+K, a Optima Neuro, wspierająca mózg i wzrok, to nowa wersja Optimy DHA.

- Odświeżona szata graficzna, nowe nazwy produktów oraz korzyści które komunikuje Optima Osteo i Optima Neuro są bardziej zrozumiałe i dopasowane do potrzeb konsumentów. Bez zmian pozostaje cena, receptura i skład wszystkich margaryn prozdrowotnych. Niezmiennie na pierwszym miejscu stawiamy ich skuteczność. Wprowadzając jako pierwsi w kategorii bardziej ekologiczne opakowania, wyznaczamy kierunek zmiany dla całego sektora margaryn prozdrowotnych - mówi brand manager marki Optima, Barbara Murfin.

- Jako producent zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką ponosimy w związku z naszą działalnością. Wprawdzie nie możemy żyć zupełnie bez plastiku, ponieważ tworzywa sztuczne są niezwykle przydatne w wielu dziedzinach, ale możemy go zagospodarować bardziej ekonomicznie, redukując przy tym ilość wytwarzanych odpadów degradujących środowisko. Nie należy zapominać przy tym, że Optima to wciąż najmłodsza i zarazem najbardziej innowacyjna marka w segmencie, oferująca margaryny funkcjonalne i profilaktyczne. Jest ona liderem sprzedaży w kategorii margaryn obniżających cholesterol - zapewnia Barbara Mufin.

Zmieniające się wymogi prawa i powstające koncepcje działań na rzecz ochrony środowiska, mobilizują producentów do tworzenia nowoczesnych rozwiązań na rzecz ekologii i zmniejszenia wpływu swoich działań na otoczenie. Nowe opakowania margaryn funkcjonalnych w 100% nadają się do recyklingu i doskonale wpisują się ideę zrównoważonego rozwoju.

- Promowana przez Komisję Europejską od lipca 2014 roku gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją, w której wartość produktów, materiałów oraz surowców powinna pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Jej założeniem jest ukierunkowanie gospodarki na utrzymywanie wartości materiałów i energii używanych w produktach w całym łańcuchu wartości, przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystywanie zasobów, na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Koncepcja GOZ stanowi nowy wymiar zrównoważonego rozwoju, który poprzez koncentrację działań na efektywniejszym wykorzystywaniu surowców wtórnych oraz minimalizacji zużycia zasobów ma umożliwić realizację wzrostu gospodarczego poprzez stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, a także konkurencyjnej gospodarki - tłumaczy Małgorzata Wernicka.

optima