Linie PET Master Kong udoskonalone dzięki firmie Sidel

Linie PET Master Kong udoskonalone…

W roku 2019 chińska firma Master Kong beverage (Master Kong) zdecydowała się podpisać z firmą Sidel dwuletnią umowę o stałych cenach na konserwację czterech aseptycznych kompletnych linii PET produkujących gotowe do spożycia (RTD) herbaty w jej zakładach w Langfang i w Baotou. Oferowana przez firmę Sidel proaktywna konserwacja i wsparcie na miejscu przyczyniły się do sukcesów firmy Master Kong w szczycie sezonu, dzięki lepszemu kontrolowaniu kosztów konserwacji przy jednoczesnej poprawie wydajności linii o 6%. 

Master Kong jest częścią Ting Hsin International Group. Firma jest szczególnie aktywna w segmencie napojów bezalkoholowych, będąc jednym z trzech największych graczy w Chinach i krajowym liderem w segmencie herbat RTD przy 45% udziale w rynku.  

Początek współpracy pomiędzy firmami Master Kong i Sidel sięga ponad 15 lat wstecz, kiedy to firma Sidel instalowała pierwszą z kilku linii pakujących dla wód oraz napojów z segmentu CSD (bezalkoholowe napoje gazowane) i JNSDIT (soki, nektary, napoje bezalkoholowe i izotoniczne oraz herbaty). Po kilku latach użytkowania aseptycznych linii pakujących PET, wiodący producent herbat RTD w Chinach zaczął rozważać skorzystanie z usług konserwacji. Celem było utrzymanie przewidywalnych kosztów konserwacji dla dwóch linii działających w zakładzie w Baotou od roku 2012, oraz dla dwóch innych linii działających w zakładzie w Langfang od 2013 roku. 

Przejście na proaktywną konserwację się opłaca

Jeśli chodzi o serwisowanie, w przeszłości firma Master Kong przeprowadzała konserwację reaktywną, kupując części zamienne tylko wówczas, gdy były potrzebne, co generowało nieplanowane przestoje i koszty. - Nowa umowa serwisowa od razu pokazała korzyści dla klienta, wynikające z przejścia na bardziej proaktywną konserwację. Ponadto firma zaufała naszym możliwościom - jako producentowi oryginalnego sprzętu (OEM) - do przeprowadzenia wymaganej konserwacji w celu wydłużenia żywotności aseptycznych linii PET, pracujących z prędkością wynoszącą 48 000 butelek na godzinę. Zapewniliśmy również ciągłość bezpieczeństwa ich produktów - podkreśla Christina XU, dyrektor ds. usług dla klientów firmy Sidel w Chinach. 

- Od początku naszej współpracy ufaliśmy profesjonalnej wiedzy firmy Sidel. Jest ona wiarygodnym partnerem, w przekonujący sposób wykazując się dogłębną wiedzą na temat aseptycznych opakowań PET. Oprócz tego, nadal ważne jest dla nas, aby pozostała naszym producentem oryginalnego sprzętu (OEM), zapewniając nam spójność dostarczanego sprzętu i usług, a także doradztwo na żądanie – mówi Pan Wang WEI, kierownik ds. zarządzania łańcuchem dostaw dla planowania produktów działu operacyjnego w firmie Master Kong. - Umowa serwisowa zdecydowanie stanowi odpowiedź na wszelkie nasze potrzeby.

Kontroluj koszty i wydłuż czas sprawności 

Aby już na początku wskazać najbardziej dopasowane pod kątem klienta rozwiązanie serwisowe, eksperci firmy Sidel porównali średnie roczne koszty konserwacji i przechowywania części zamiennych ponoszone przez firmę Master Kong z typowymi wydatkami związanymi z efektywną obsługą linii aseptycznych. Dlatego umowa zasadniczo zapewnia lepszą kontrolę kosztów, oferując jaśniejszy obraz kosztów konserwacji wraz z określonymi kosztami stałymi, w oparciu o liczbę godzin pracy. Ponadto, dopasowane pod kątem klienta zamówienia na części zamienne, które określono w umowie, pomogły zoptymalizować przepływy pieniężne poprzez zmniejszenie kosztów przechowywania części zamiennych. 

Firma Sidel zapewniała odpowiednie planowanie i realizację konserwacji zapobiegawczej i naprawczej. Jej analizy i raporty umożliwiły firmie Master Kong dokładne monitorowanie linii i maksymalizację ich czasu sprawności. Proces aseptycznej walidacji, wskazany w umowie i przeprowadzony zaraz po konserwacji, zapewnił bezpieczeństwo produktu, które chciała osiągnąć firma Master Kong. 

Bliska i udana współpraca z planami na przyszłość

- Dzięki ogromnemu wsparciu firmy Master Kong i naszej rozległej wiedzy dotyczącej produkcji aseptycznej, pierwszy rok prac konserwacyjnych zakończyliśmy przed końcem roku 2019. Płynne zarządzanie projektem i ścisła współpraca między obiema stronami pozwoliły uzupełnić zapasy części zamiennych i przeprowadzić niezbędne działania diagnostyczne w mniej niż dwa miesiące – w samą porę na coroczny przegląd – mówi Christina XU. 

Współpracę podczas procesu konserwacji zorganizowano w formie kwartalnych i miesięcznych spotkań na miejscu, a także regularnych kontroli. Ponadto, firma Sidel zapewniła wsparcie techniczne na miejscu, w celu optymalizacji prac. - Z punktu widzenia produkcji, jesteśmy bardzo zadowoleni, że lokalni specjaliści techniczni firmy Sidel mogli stale szkolić naszych pracowników na miejscu, w celu optymalizacji prac na naszych maszynach. Oprócz tego, mogliśmy również polegać na kluczowych zapasach bezpieczeństwa, składających się w 100% z oryginalnych części zamiennych firmy Sidel, zapewniających bezawaryjną pracę maszyn i generujących dalsze oszczędności - dodaje Wang WEI. 

Ponieważ umowa serwisowa przyniosła firmie duże korzyści, w grudniu 2019 roku firma Master Kong podpisała kolejną umowę serwisową z firmą Sidel, obejmującą pięć kolejnych aseptycznych linii pakujących PET oraz cztery rozdmuchiwarki w swoim zakładzie w Chengdu, a obecnie rozważa rozszerzenie usług serwisowych Sidel również na inne zakłady.