Logistyka w branży tworzyw sztucznych i opakowań

Logistyka w branży tworzyw sztucznych i opakowań
Skomplikowane procesy logistyczne wymagają zaawansowanych rozwiązań. Jednym z nich może być platforma Transporeon, w której skład wchodzą trzy podstawowe moduły: moduł no-touch automatycznie je przydziela na podstawie wcześniej określonych kryteriów, moduł best carrier stosowany jest do realizacji przewozów niestandardowych i jednorazowych, które wymagają szczególnej uwagi dyspozytora, zaś moduł Zarządzanie oknami czasowymi niweluje przestoje i niedomówienia czasowe dzięki możliwości rezerwacji określonych godzin na poszczególne etapy transportu.

W ostatnim roku firma Transporeon wdrożyła swoje rozwiązanie między innymi w dwóch firmach z branży opakowań i tworzyw sztucznych - Rehau oraz Paccor.

Paccor to wiodący producent opakowań na rynku europejskim. Przedsiębiorstwo wybrało jednoczesne wdrożenie trzech modułów z Platformy Transporeon: best carrier, no-touch order oraz Zarządzanie oknami czasowymi. Rozwiązanie pozwala na usprawnienie pracy magazynów, oszczędności administracyjne, szybką wymianę informacji z przewoźnikami, a także zachowanie ciągłości dystrybucji oraz wzrost wydajności.

Z kolei firma Rehau to przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem polimerów na potrzeby budownictwa, motoryzacji oraz przemysłu. Jeden z głównych oddziałów tego niemieckiego potentata zlokalizowany jest w Rosji. W grudniu 2012 roku do zarządzania procesami logistycznymi na tym skomplikowanym rynku zaczęto stosować moduł Zarządzania oknami czasowymi. Narzędzie to jest pomocne w zarządzaniu magazynami oraz procesami przy rampach, pozwala regulować liczby zleceń, ustalać harmonogramy załadunków i rozładunków oraz dostarcza informacji na temat transportu.