Masterbacze Biocolen firmy Grafe

Masterbacze Biocolen firmy Grafe
Firma Grafe wprowadza do swojej oferty nowe masterbacze. Produkty są dostępne w podobnej kolorystyce jak ma to miejsce w odniesieniu do typowych masterbaczy przeznaczonych dla tworzyw syntetycznych, nie ulegających biodegradacji i kompostowaniu. Nowe masterbacze nadają się na specjalne zastosowania: biotworzywa i polimery biodegradowalne.

Oferta Grafe to Biocolen w wersji syntetycznej, która opiera się na pigmentach pochodzenia naturalnego. Biocolen syntetyczny bazuje na syntetycznym nośniku, biodegradowalnym kopoliestrze kwasów tereftalowego i adypinowego, czyli tworzywie Ecoflex produkowanym przez koncern BASF.

w tym typie masterbacza zastosowano jako składniki barwiące pigmenty organiczne oraz nieorganiczne, które są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wykluczone są natomiast pigmenty z PB, CD oraz Cr(VI). Ponadto zrezygnowano też z dodatków dyspergujących. Warto wiedzieć, że zastosowane pigmenty nie ulegają migracji.

To co cechuje nowe masterbacze Grafe, to fakt, że odznaczają się dość dobrą odpornością na starzenie oraz stabilnością UV. Mają także wysoką odporność termiczną. Spełniają wymagania normy EN 13432 w zakresie kompostowalności, dodatkowe testy ekotoksyczności również przebiegły pozytywnie.

Biocolen syntetyczny nadaje się do zastosowania we wszystkich rodzajach biotworzyw, zarówno PLA, jak też skrobi termoplastycznej, PHA oraz polikaprolaktonu. Jego dużą zaletą jest nieograniczona ilość kolorów.

Z kolei Biocolen naturalny, bazujący na pigmentach naturalnych, w przeciwieństwie do swojego syntetycznego poprzednika nie ma już tak wielu zalet. Podstawową jego zaletą jest stuprocentowa biodegradowalność. Niestety dysponuje jednak wąską ilością barw, słabszą odpornością na działanie światła, odpornością termiczną do 180 st. C, a także pewnym poziomem migracji.

Tworzywa wykonane z odnawialnych surowców utorują drogę dla wtórnego przetwórstwa, czyli użycia surowca w takim samym co poprzednio procesie produkcyjnym.

Kompostowalność bioplastycznych produktów zawierająca nieorganiczne pigmenty minerałowe lub organiczne barwniki syntetyczne została mocno zredukowana. Tym samym produkty wykonane z Biocolenu, które są produkowane z roślinnych barwników, są całkowicie biodegradowalne.

Nowe tworzywa, o których mowa, będą coraz częściej wykorzystywane we wszelkiego rodzaju aplikacjach, w których zalecany jest krótki okres trwania opakowania.

Czytaj więcej: Barwniki 75

Barwniki, koncentraty barwiące, tworzywa barwione w masie, stabilizatory termiczne, środki poślizgowe
 

Aktualizacja

Barwniki, koncentraty barwiące, tworzywa barwione w masie, stabilizatory termiczne, środki poślizgowe i smarne, antyblokery, stabilizatory UV, uniepalniacze

Polska, 42-700 Lubliniec, Oleska 85