Nie żyje Wacław Wasiak - wieloletni dyrektor Polskiej Izby Opakowań

Nie żyje Wacław Wasiak - wieloletni…

W dniu 22 czerwca br. zmarł nagle mgr inż. Wacław Wasiak - Dyrektor Generalny Polskiej Izby Opakowań. Z przemysłem opakowaniowym był związany przez ostatnie trzydzieści lat pełnić szereg różnorakich funkcji; był m. in. wieloletnim konsultantem w  Instytucie Opakowań COBRO, był też redaktorem Biuletynu Opakowaniowego, który prowadził do ostatnich dni swojego życia.

Pan Wacław Wasiak był autorem wielu prac naukowych, monografii, publikacji i artykułów z dziedziny opakowalnictwa. Był organizatorem wielu konferencji międzynarodowych i kongresów oraz wybitnym popularyzatorem wiedzy o opakowaniach. Jako Dyrektor Polskiej Izby Opakowań stał się bardzo rozpoznawalną twarzą tej organizacji przyczyniając się do znaczącego wzrostu jej rozpoznawalności i znaczenia w polskim przemyśle opakowań. Często zapraszany przez media, dał się poznać jako wybitny specjalista w zakresie opakowalnictwa.

Wacław Wasiak był absolwentem Wydziału Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Był w swoim bogatym życiu m. in. konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu, Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji, piastował również stanowiska dyrektorskie w Ministerstwach Nauki i Techniki oraz Edukacji

Za swoje osiągnięcia został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, a także w 2017 roku tytułem "Zasłużony dla Przemysłu Opakowań".

Poniżej przypominamy wywiad, którego udzielił nam Pan Wacław przy okazji jubileuszu 25-lecia PIO w październiku 2019 r. Nasza rozmowa zamieniła się w arcyciekawą opowieść o początkach, działającego w realiach gospodarki wolnorynkowej, polskiego przemysłu opakowaniowego.

Redakcja portalu Plastech.pl składa Rodzinie i Przyjaciołom Pana Wacława najszczersze kondolencje.


JL


Czytaj więcej:
Wywiad 267