Nowa metoda przetwórstwa gumy

Nowa metoda przetwórstwa gumy
Włoska firma Maris opracowała nową metodę dewulkanizacji gumy przy pomocy wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej.

Podstawowym problemem w recyklingu gumy jest jej usieciowana struktura powstała podczas wulkanizacji. Guma raz zwulkanizowana traci swoją płynność i nie jest możliwe ponowne jej uplastycznienie i przetwórstwo. Dewulkanizacja natomiast to proces, który polega na wyeliminowaniu wiązań powstałych podczas wulkanizacji i pozwala na ponowne otrzymanie pełnowartościowego surowca, który może być zawrócony do procesu produkcyjnego. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, które jednocześnie pozwala na zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych i obniża koszty zakupu nowych surowców.

Nowa metoda termomechaniczna, jako jedyna metoda dewulkanizacji jest procesem ciągłym i wyłącznie termomechanicznym, który nie wymaga zastosowania żadnych dodatkowych środków chemicznych. Metoda polega na wywieraniu naprężeń mechanicznych wewnątrz makrocząsteczek gumy, co przy współudziale temperatury pozwala na selektywne przerywanie wiązań siarkowych i siarkowo węglowych w gumie i prowadzi do przywrócenia materiałowi właściwości plastomeru.

Nowa metoda przetwórstwa gumy


Dzięki precyzyjnemu doborowi parametrów procesu oraz specjalnie zaprojektowanej do dewulkanizacji geometrii ślimaków wytłaczarki możliwe jest precyzyjne regulowanie wielkości energii przekazywanej w procesie do materiału tak, aby doprowadzić do przerwania wiązań powstałych w procesie wulkanizacji i jednocześnie nie spowodować degradacji wiązań węglowych, podstawowych dla struktury gumy. W ten sposób można otrzymać materiał plastyczny posiadający właściwości gumy
niezwulkanizowanej, który może być ponownie zawrócony do procesu produkcyjnego, jako surowiec o charakterystyce podobnej do nowej gumy. Materiał ten może zostać zastosowany, jako pełnowartościowy surowiec wtórny lub też, jako domieszka dla bardziej wymagających aplikacji. W ten sposób obniża się też koszty zagospodarowania odpadów oraz koszty nowych surowców.

Czytaj więcej: Guma, kauczuk 161