Nowe stabilizatory BASF

Nowe stabilizatory BASF
Stabilizator światła Tinuvin firmy BASF przedłuża żywotność folii stosowanych w rolnictwie.

Cieplarnie oferują roślinom rajskie warunki: chronią je przed niepogodą i zapewniają światło potrzebne do wzrostu. Tradycyjne szklarnie ze szkła coraz częściej zastępuje się jednak cieplarniami budowanymi z prostych stelaży obciągniętych foliami z tworzyw sztucznych, które zapewniają niższe koszty przy większej elastyczności.

W 2009 r. na całym świecie wyprodukowano 900 tys. ton tego rodzaju folii szklarniowych, najczęściej polietylenowych. Ilość ta wystarczyłaby do pokrycia około 800 tys. ha, co w przybliżeniu odpowiada powierzchni Krety. Dla zapewniania odpowiednio długotrwałej odporności na intensywne działanie promieni słonecznych do folii tych dodaje się stabilizatory światła.

Teraz zaś BASF wprowadza na rynek nową paletę takich stabilizatorów pod nazwą Tinuvin.


Chronią one tworzywa sztuczne przed zwietrzeniem spowodowanym intensywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego i wysokimi temperaturami w miejscach łączenia folii z metalowym stelażem. Czynniki te częściowo spotęgowane przez niektóre środki ochrony roślin sprawiają, że folie w ciągu kilku tygodni stają się kruche i tracą przejrzystość.

Oprócz absorbentów widma UV, które tak jak krem przeciwsłoneczny bezpośrednio pochłaniają szkodliwe promieniowanie, w przypadku ochrony folii cieplarnianych duże znaczenie odgrywają przede wszystkim związki z kategorii aminowych stabilizatorów światła z zawadą sferyczną (HALS: Hindered Amine Light Stabilizer). Związki HALS spowalniają zarówno wietrzenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym, jak i rozkład materiału pod wpływem ciepła i działania chemikaliów. Chronią zatem przed czynnikami, które powodują tworzenie się wolnych rodników. Są to niezwykle reaktywne cząsteczki, które niszczą długie łańcuchy cząsteczkowe polietylenu i sprawiają, że folia traci elastyczność, robi się krucha, łamliwa i ostatecznie się rozpada.

Tak jak organizm człowieka przed wolnymi rodnikami chronią antyutleniacze, na przykład witamina C, tak folie cieplarniane zabezpieczają obecne w związkach HALS aminy, które wychwytują rodniki i unieszkodliwiają je. O długości okresu ochrony decyduje dobór właściwego stabilizatora.

Tinuvin sprawia, że folie cieplarniane wykazują odporność na procesy wietrzenia co najmniej przez okres trzech - czterech lat.

- W wielu przypadkach większa trwałość folii wcale nie jest potrzebna, np. kiedy nawarstwiający się kurz już po jednym sezonie mocno ogranicza dostęp światła słonecznego – mówi Davide Alvisi z BASF. - Ponadto stopień zużycia folii spowodowany promieniowaniem UV, wysoką temperaturą czy agrochemikaliami jest bardzo zróżnicowany i zależy od lokalizacji cieplarni. O ile w Europie Środkowej stopień ten jest raczej umiarkowany, o tyle folie stosowane w Europie Południowej często wykazują znacznie szybsze zużycie. Z tego względu BASF opracował w oparciu o technologię NOR stabilizatory Tinuvin do zastosowań w foliach cieplarnianych. Zapewniają one szczególną ochronę folii przed działaniem związków siarki i innych agrochemikaliów.

Warto dodać, że producenci wytwarzają folię do zastosowań cieplarnianych poprzez zmieszanie granulatu zawierającego stabilizatory światła z materiałem podstawowym, czyli polietylenem.

Czytaj więcej: Dodatki do tworzyw 136

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska