Nowoczesne oleje hydrauliczne odpowiedzią na wyzwania przemysłu

Nowoczesne oleje hydrauliczne odpowiedzią na wyzwania przemysłu
Firmy z branży przemysłowej działają na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dlatego wiele zakładów produkcyjnych szuka skutecznych sposobów ograniczających koszty operacyjne. Jedną z metod jest stosowanie nowoczesnych środków smarnych, które mogą mieć istotny wpływ na wynik firmy. Odpowiedzią ExxonMobil na aktualne wyzwania rynku jest nowa generacja olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel, które dzięki lepszej wydajności energetycznej ograniczają koszty operacyjne. Dla zakładów produkcyjnych to szansa na wymierne oszczędności.

Seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel została opracowana w oparciu o szczegółowe testy laboratoryjne i próby w prawdziwym środowisku pracy. Mobil DTE 10 Excel może przynieść mierzalny wzrost wydajności hydraulicznej, w porównaniu do zwykłych olejów hydraulicznych, a w rezultacie ograniczyć zużycie energii i zwiększyć moc maszyn, przynosząc firmie oszczędności finansowe. W testach laboratoryjnych, Mobil DTE 10 Excel zapewnił do 6 proc. lepszą wydajność pracy w porównaniu do standardowych olejów hydraulicznych*.

Poprawa produktywności i ograniczanie przestojów

Wzrost produktywności można osiągnąć na kilka sposobów, np. poprzez skrócenie cyklu produkcyjnego, wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju lub zwiększenie żywotności sprzętu. W przypadku czasu cyklu i efektywności energetycznej, czynnikami decydującymi o wzroście produktywności są sprawność objętościowa i sprawność mechaniczna, które są względem siebie odwrotnie proporcjonalne przy zmianie lepkości oleju i powinny być w równowadze. System o optymalnej sprawności mechanicznej i objętościowej powinien cechować się krótszym czasem cyklu produkcji i niższym zużyciem energii. Na przykład zastosowanie oleju Mobil DTE 10 Excel w obrabiarce do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych może skrócić czasy cyklu produkcyjnego o 0,5 sekundy na cykl, dając potencjał do wzrostu produktywności o 11 procent.

Utrzymanie przez olej hydrauliczny czystości układu jest kluczowe dla ograniczenia nieplanowanych przestojów w produkcji. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z układu lub przedostać się do niego z zewnątrz. Dlatego olej hydrauliczny musi cechować doskonała odporność na utlenianie oraz zdolność do przefiltrowania, zapobiegająca awariom sprzętu, niewłaściwemu smarowaniu i częstym wymianom. Oczekiwania zakładów przemysłowych wobec oleju hydraulicznego obejmują także skuteczną ochronę przed awarią pompy jak również ochronę sprzętu podczas rozruchu i pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Mobil DTE 10 Excel


Nie tylko dla nowoczesnych maszyn

Wysokiej jakości środki smarne to dobry wybór zarówno dla nowych jak i starszych urządzeń. Używanie kilkuletniego sprzętu może wiązać się z wystąpieniem nadmiernych luzów pomiędzy powierzchniami roboczymi oraz mniejszą precyzją ustawień. To z kolei może powodować wycieki, produkcję ciepła, straty energii oraz wzrost zanieczyszczeń, które będę istotnie obciążać środek smarny. W przypadku nowego sprzętu możemy spodziewać się wyższych prędkości, ciśnień oraz temperatur pracy, które mogą mieć znaczny wpływ na wydajność oleju.

Receptą na trudne warunki eksploatacyjne jest stosowanie oleju hydraulicznego o wysokim wskaźniku lepkości, zdolności do filtrowania oraz wysokiej odporności na utlenianie. Seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel pomaga utrzymać czystość układu, poprawia niezawodność systemu hydraulicznego oraz zwiększa produktywność. Badania wykazały, że oleje serii Mobil DTE 10 Excel oferują znacznie lepszą kontrolę czystości układu w porównaniu do konwencjonalnych olejów hydraulicznych.

Więcej informacji o serii olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel oraz innych produktach smarnych i usługach ExxonMobil dla przemysłu można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej (bezpłatna infolinia 0 800 44 11 603 lub TechDeskEurope@exxonmobil.com) lub w internecie: www.mobil.pl, www.mobilindustrial.com.

* Porównanie efektywności energetycznej Mobil DTE 10 Excel odnosi się jedynie do standardowych płynów hydraulicznych ExxonMobil. Zastosowana technologia pozwala na zwiększenie wydajności pomp hydraulicznych do 6 proc. w porównaniu do serii Mobil DTE 20 testowanej w standardowych aplikacjach hydraulicznych w kontrolowanych warunkach. Informacja o wydajności energetycznej tego produktu oparta jest na wynikach badania z użyciem olejów, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie standardami i protokołami przemysłowymi. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków operacyjnych.


Czytaj więcej: Oleje i smary 21