Opakowania transportowe z tektury

Opakowania transportowe z… Opakowania transportowe wykonane z tektury falistej należą do najbardziej popularnych na rynku. Tematyka opakowań tekturowych pojawiła się również podczas niedawnych targów Packaging Innovations organizowanych przez grupę easyFaisrs.

Tektura, mimo dużej konkurencji ze strony materiałów z tworzyw sztucznych, nadal jest powszechnie stosowanym materiałem opakowaniowym. W Polsce obserwuje się ciągły wzrost użycia opakowań wykonanych z tektury, średnio o 6-9 proc. w ciągu roku. Opakowania te są powszechnie stosowane zarówno do wyrobów spożywczych, jak i przemysłowych. Istnieje wiele form konstrukcyjnych pudeł kartonowych. Najczęściej można spotkać pudła składane. W stanie pustym można je łatwo złożyć, spłaszczając. Dzięki temu w formie złożonej zajmują mało miejsca w magazynach czy środkach transportu. Poszczególne elementy pudeł łączone są ze sobą w różny sposób, np. za pomocą zszywek z drutu, samoprzylepną taśmą czy klejem na zakładkę.

Oprócz pudeł składanych, stosuje się jeszcze pudła wieczkowe lub przegubowo-wieczkowe. Klapy pudeł składanych zamyka się w różny sposób. Używa się do tego celu samoprzylepnych taśm, wiąże się je taśmą stalową lub z tworzywa sztucznego. W niektórych przypadkach klei się lub zszywa stalowymi spinaczami. Konstrukcja pudeł jest istotną sprawą, gdyż w sposób bezpośredni wpływa na ich wytrzymałość.

W celu zwiększenia wytrzymałości na ściskanie stosuje się często wewnętrzne elementy wzmacniające. Rodzaj użytej tektury również w sposób zasadniczy wpływa na wytrzymałość opakowań z pudeł. Może to być tektura albo sklejana, albo falista trzywarstwowa lub pięciowarstwowa. Obecnie na coraz szerszą skalę stosuje się tektury siedmiowarstwowe. Grubość ich wynosi od 9 do 16 mm. Tektury ciężkie o gramaturze ponad 1000 g/m2 posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną, są odporne na nacisk, przebicie i wilgotność. Współczesne tektury z powodzeniem zastępują drewno i sklejkę wykorzystywane do produkcji opakowań. Dodatkowym walorem tektury jest stosunkowo łatwa możliwość ponownego jej przetworzenia i odzysku, co pozwala skutecznie chronić środowisko.

Dyrektywa Unii Europejskiej przyjęta przez Parlament Europejski zawiera szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska w aspekcie używania opakowań. Zgodnie z tą dyrektywą kraje członkowskie powinny wdrożyć system zapewniający odpowiedni poziom odzysku zużytych opakowań i powtórnego ich przetwórstwa. W polskim ustawodawstwie ekologicznym dyrektywy te zostały określone w dwóch ustawach: w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, a także w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Odzysk materiałów z odpadów opakowaniowych powinien wynosić 50-65 proc. ich masy. Ma być zapewniony recykling masy odpadów opakowaniowych od 25 do 45 proc. ich masy, w tym nie mniej niż 15 proc. każdego materiału opakowaniowego. Obowiązki nałożone ustawą mogą być realizowane samodzielnie przez poszczególnych przedsiębiorców lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi w zakresie odzysku i recyklingu.

Czytaj więcej:
Papier 44

Reportaże

Forum