Opakowania z tworzyw dobre dla środowiska

Opakowania z tworzyw dobre… Opakowania z tworzyw sztucznych to najbardziej rozsądny wybór dla środowiska – tak przedstawia się konkluzja raportu austriackiej firmy Denkstatt i stowarzyszenia PlasticsEurope poświęconemu opakowaniom z tworzyw sztucznych.

Opakowania z tworzyw są nie tylko praktyczne, wydajne, tanie i bezpieczne. Dodatkowo zastąpienie ich opakowaniami z alternatywnych materiałów mogłoby mieć liczne negatywne następstwa dla gospodarki i środowiska. To podstawowe wnioski przedstawione ostatnio przez austriacką niezależną firmę konsultingową Denkstatt, która od wielu lat doradza na forum międzynarodowym w sprawach zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z opracowaniem „Wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych” zastąpienie opakowań z tworzyw sztucznych opakowaniami z innych materiałów zwiększyłoby ogólną masę opakowań o średnio 3,6 raza.

Ponadto zapotrzebowanie na energię w całym cyklu życia wzrosłoby 2,2 razy tj. o 1,24 mld GJ rocznie, co odpowiada 27 mln t oleju opałowego lub 20 mln ogrzanych mieszkań.

Emisja gazów cieplarnianych wzrosłaby 2,7 razy, czyli o 61 mln ton równoważnika CO2 rocznie, co odpowiada rocznej emisji wytwarzanej na drogach przez 21 mln samochodów lub rocznej emisji CO2 takiego kraju jak Dania

Wg Denkstatt wszystkie siedem grup opakowań z tworzyw sztucznych, które wzięto pod uwagę w analizie, wykazuje większe korzyści dla środowiska niż gdyby zastosować opakowania z materiałów alternatywnych. Na ten pozytywny wynik mają wpływ zarówno większe oszczędności w fazie użytkowania wyrobu, jak i korzyści wnoszone przez recykling i odzysk po zakończeniu cyklu życia wyrobu.

Ale to nie jedyne wartości dodane, wynikające z wykorzystania tworzyw sztucznych w opakowaniach.

Dzięki pakowaniu świeżej żywności w takie opakowania, straty żywności są o co najmniej 10 proc. mniejsze niż w przypadku opakowań z alternatywnych materiałów, co oznacza oszczędności emisji CO2 o 22 mln ton. Na przykład w przypadku pakowania mięsa oszczędności emisji są 13 razy większe, niż emisja CO2 powstająca przy produkcji opakowania z tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej:
Ekologia 402