Opakowania z tworzyw sztucznych z coraz nowszymi wskaźnikami

Opakowania z tworzyw sztucznych z coraz nowszymi wskaźnikami
Opakowania z tworzyw sztucznych coraz częściej bywają wyposażane w rozmaite udogodnienia, mające na celu poszerzenie gamy ich walorów. Przykładem mogą być rozmaite wskaźniki reagujące na tlen.

Tego rodzaju indykatory zaczynają być regularnie stosowane przede wszystkim w opakowaniach dla przemysłu spożywczego. Wskaźniki tlenu przeznaczone są tam do ciągłego monitorowania składu atmosfery produktów pakowanych próżniowo lub w atmosferze modyfikowanej. Niekontrolowana zmiana poziomu tlenu w opakowaniu mogłaby bowiem doprowadzić do szybkiego rozwoju drobnoustrojów, powodując psucie produktu.

Zasada działania tego rodzaju wskaźników polega na zastosowaniu barwników typu, redoks, np. błękitu metylenowego, cukrów redukujących lub związków chemicznych: wodorotlenku wapnia, sodu lub potasu. Substancje te pod wpływem tlenu zmienią swój kolor. Reakcja redoks polega na tym, iż w jej trakcie dochodzi do zmiany stopni utlenienia przynajmniej dwóch pierwiastków lub do dwóch zmian stopnia utlenienia jednego pierwiastka.


Najbardziej chyba znanym w branży opakowaniowej przykładem wskaźnika reagującego na poziom tlenu w opakowaniu jest tzw. Ageless Eye, czyli wynalazek opatentowany przez japoński koncern Mitsubishi Gas Chemicals.
Indykator Ageless Eye jest wykorzystywany do monitorowania zawartości tlenu w produktach pakowanych próżniowo lub w atmosferze modyfikowanej o zawartości tlenu ok. 0,5 proc.

Wskaźnik ma postać specjalnej saszetki, którą umieszcza się w środku opakowania. W warunkach gdy poziom tlenu utrzymuje się poniżej wartości krytycznej, wskaźnik ten jest koloru różowego. Natomiast podwyższenie zawartości tlenu wewnątrz opakowania powyżej 0,5 proc. powoduje zmianę koloru na niebieski. Zmiana barwy informuje konsumenta, że produkt taki stanowi potencjalne zagrożenie i nie nadaje się do spożycia.