Pamapol na rynku opakowań szklanych

Spółka Pamapol zawarła właśnie umowę z Hutą Szkła Sławno sp. z.o.o. Na jej mocy stała się właścicielem 100 proc. udziałów w Hucie. Oznacza to, że Pamapol wchodzi na rynek opakowań szklanych: słoików i butelek ze szkła białego. W należącej do niego fabryce produkowane ma być rocznie ponad 60 tys. ton masy szklanej.

Pamapol, to wiodący na polskim rynku, producent dań mięsno-warzywnych. Oferta firmy obejmuje ponad 80 produktów głównie dań gotowych, ponadto konserw, pasztetów oraz zup gotowych sprzedawanych w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni. Działa od 1993 r.

Z kolei Huta Szkła Sławno została założona w kwietniu 2007 r. Będzie się zajmowała produkcją opakowań szklanych: słoików i butelek ze szkła białego. Swoją działalność ma prowadzić na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej kapitał zakładowy składa się z 1000 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy.

Zawarta właśnie transakcja polega na tym, że Pamapol nabył 1000 udziałów w Hucie. Stanowią one całość kapitału zakładowego i dają 100 proc. głosów. Ich łączna cena, to 1 mln zł. Zapłata ma być dokonana do końca października 2007 r.

Spółka w celu sfinansowania rozwoju grupy poprzez budowę m.in. huty w Sławnie, planuje emisję akcji.

Co dokładnie oznacza poczyniona przez Pamapol inwestycja i co z niej wyniknie?

Zgodnie z ogłoszoną właśnie strategią Pamapolu na najbliższe lata spółka postawiła sobie za cel strategiczny osiągnięcie do 2010 r. pozycji wiodącego gracza w wybranych segmentach rynku produktów spożywczych w Polsce.

Pomóc ma jej w tym m.in. rozwój fabryki produkującej opakowania szklane. Budowa własnego zaplecza zapewni bowiem niezakłócone dostawy opakowań po atrakcyjnych cenach.

Pamapol szacuje, że Huta Szkła Sławno będzie generowała przychody w wysokości ok. 55 mln zł rocznie przy rentowności brutto na poziomie ok. 15 proc. przez co w istotny sposób będzie wpływała na wyniki finansowe całej Grupy.

Rozpoczęcie inwestycji, która pochłonie 50 mln zł, planowane jest na lipiec 2007 r., natomiast uruchomienie produkcji powinno nastąpić w lipcu 2008 r. Osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych Huty Szkła Sławno spodziewane jest we wrześniu 2008 r.

Zakłada się, że dziennie będzie tam wytwarzane 175 ton masy szklanej brutto. Grupa Pamapol będzie odbiorcą ok. 30 proc. produkcji Huty Szkła Sławno.

Czytaj więcej: Szkło 31