Petycja "Plastic bag campaign"

Petycja "Plastic bag campaign"
Firma Symphony Environmental rozpoczęła kampanię informacyjna mającą na celu wsparcie postulatów zmierzających do zaniechania opodatkowywania i zakazywania stosowania torebek z tworzyw sztucznych. Pod petycją mogą podpisywać się ludzie z całego świata.

Symphony Environmental jest liderem na rynku dodatków oksy – biodegradowalnych. W Polsce partnerem brytyjskiego koncernu jest spółka Ecoplastic Technologies. Symphony inicjuje akcję „Plastic bag campaign”przeciwko coraz głośniej pojawiającym się postulatom, by nie tylko w poszczególnych krajach europejskich, ale także w całej UE zakazać używania jednorazowych torebek z tworzyw. Poniżej prezentujemy treść petycji z odnośnikiem do złożenia swojego podpisu

- Rządy coraz większej ilości państw stają przed rosnącą presją odnośnie podjęcia działań przeciwko torebkom z tworzyw sztucznych. W wielu krajach zostały one już obłożone podatkiem. Takie rozwiązanie powoduje natomiast, że jedynymi beneficjentami stają się supermarkety, które mogą pobierać dodatkową opłatę za tworzywowe torebki i likwidują w ten sposób jeden z czynników generujących ich koszty.

Jeśli chcą Państwo okazać swoje wsparcie i przyczynić się do tego , by tworzywowe opakowania stały się degradowalnymi, prosimy o podpisanie naszej petycji.

Jeśli podatek lub zakaz używania toreb z tworzyw sztucznych zacznie powszechnie obowiązywać, wówczas konsumenci zostaną pozbawieni szansy na obniżenie kosztów swoich zakupów. Zresztą torebki używane są także do całego szeregu innych rzeczy: począwszy od gromadzenia w nich śmieci, poprzez trzymanie tam luzem różnych przedmiotów, chronienie ich przed brudem i wodą, aż po przechowywanie brudnej odzieży. Listę tę można dalej rozwijać. Gdy zaś torebki zostaną wycofane to po prostu zastąpią je worki na śmieci, które również są wykonane z tworzyw sztucznych.

Jeden z niepokojów dotyczących obecności wyrobów z tworzyw sztucznych w środowisku bierze się z przekonania, że plastik może zalegać lub unosić się w powietrzu przez wiele lat. Wyroby takie są również bardzo widoczne w postaci śmieci i psują naturalne piękno krajobrazu.

Tymczasem Symphony Environmental już od wielu lat pomaga uczynić torebki biodegradowalnymi przy pomocy swojego dodatku d2w i technologii oksy – biodegradacji. Niewielka ilość d2w jest dodawana do zwykłego polimeru podczas produkcji tworzywa sztucznego. Pod koniec przydatności produktu, d2w® automatycznie rozbija molekularne struktury polimeru na nieszkodliwe, biodegradowalne półprodukty. Degradacja zachodzi w naturalnym środowisku w obecności tlenu i jest przyspieszana przez światło ultrafioletowe i ciepło. Fragmenty tworzywa sztucznego są przyswajane przez mikroorganizmy znajdujące się w środowisku. Pozostałe komponenty plastiku przekształcają się w dwutlenek węgla, wodę i biomasę nie pozostawiając szkodliwych elementów.

Przez pewien czas ludzie używali alternatywnych rozwiązań w stosunku do torebek z tworzyw sztucznych. Sięgali np. po opakowania z papieru, bawełny, juty. Wymagają one jednak dużej ilości energii do produkcji, generują wyższe koszty przy transporcie, zwiększają zużycie paliwa i emisję CO2. Są przy tym znacznie cięższe i nie zapewniają tych samych standardów higienicznych, co nowe plastikowe torby. Analiza Cyklu Życia opublikowana w roku przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska wykazała, że plastikowe torby są najbardziej przyjaznym opakowaniem dla środowiska przy transporcie towarów, chroniąc je także przed zanieczyszczeniem.

Symphony rozpoczęło właśnie kampanię informacyjną skierowaną do konsumentów, władz lokalnych i obywateli na temat torebek z tworzyw sztucznych i środowiska. Celem jest zachęcenie lokalnych władz i rządu to tego, by to oksy - biodegradowalne opakowania z tworzyw przyjęte zostały jako rozwiązania problemu wywoływanego przez tradycyjne tworzywa.

Możliwość podpisania petycji w poniższym linku:
Petycja "Plastic bag campaign"