Plastigo zacieśnia współpracę z nauką

Plastigo zacieśnia współpracę…
Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbyło się 20 czerwca br. Oprócz firmy Plastigo w jej skład wejdą 44 inne podmioty - przedsiębiorcy o wieloletniej praktyce, menedżerowie i przedstawiciele instytucji regionalnych. Celem powołania Rady jest budowanie i rozwój trwałych relacji pomiędzy nauką a przemysłem. Stanowić będzie także platformę wymiany doświadczeń i refleksji na temat miejsca WIMiI w skali kraju i regionu.

Plastigo od kilku lat aktywnie współpracuje z Politechniką Częstochowską, zwłaszcza z Zakładem Przetwórstwa Polimerów. W ramach partnerstwa firma między innymi przekazała uczelni urządzenia do celów dydaktycznych oraz organizowała staże i praktyki dla studentów PCz. Z kolei przedstawiciele uczelni prowadzili prelekcje i szkolenia podczas wydarzeń organizowanych przez Plastigo. Oba podmioty aktywnie uczestniczą w procesie transferu wiedzy pomiędzy biznesem a nauką.

Czytaj więcej: Wtryskarki 518 Badania 162

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych:
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki

Polska, 42-200 Częstochowa, Bór 77/81

Index Index
*.95.27.106

Wysłany: 2013-09-03 15:16:42

Więcej informacji można uzyskać na stronie Politechniki:https://wimii.pcz.pl/

Iebm
Iebm

Wysłany: 2013-09-18 21:39:01

Nauka im się przyda po numerze z haitianem :)