Powłoki barierowe w butelkach PET do piwa

Advanced Plastics Technologies Ltd. prowadzi końcowe prace nad nową, tanią technologią nakładania powłok barierowych w butelkach PET przeznaczonych do piwa i wina.

Aby stworzyć ekonomiczne opakowania do piwa APT zastosował nowatorskie podejście przy tworzeniu dodatkowej bariery dla gazów w butelkach PET. Dotychczas dostępne technologie pokrywania plazmowego wykorzystują nakładanie bariery na powierzchnię butelek PET przy zastosowaniu plazmy. APT opatentowało proces pokrywania preform PET poprzez polewanie substancją na bazie wody - specjalnie opracowanym materiałem termoplastycznym tworzącym barierę. W opracowanej technologii nie występują żadne złożone procesy, ani problemy z ulotnymi związkami organicznymi. Po utwardzeniu, takie pokryte preformy PET mogą być rozdmuchiwane na standartowych butelczarkach.

Głównymi zaletami procesu jest jego prostota i relatywnie niski koszt porównując do innych rozwiązań barierowych. Urządzenia pokrywające preformy mogą być zintegrowane z istniejącą linią do produkcji preform PET. Sam zaś system jest solidny, a jednocześnie łatwy do obsługi. Koszty inwestycji są niskie, a powierzchnia zajmowana przez urządzenia mała. Pokryte preformy mogą być później wysłane i rozdmuchane w różnych lokalizacjach. Pokryte butelki PET nadają się do pełnego recyklingu.

System posiada naturalną elastyczność w pokrywaniu preform o różnych kształtach i rozmiarach zaś wymagane właściwości barierowe można osiągnąć wykorzystując odpowiedni materiał w jedno- lub wielowarstwowym pokryciu. W rezultacie pokryte butelki PET są bardzo ekonomiczną i efektywną alternatywą dla szkła i puszek służących do pakowania piwa, wina lub innej żywności.

Nowy proces znajduje się na ostatnim etapie projektu z przeznaczeniem do rozlewania produktów na zimno. Jest własnością APT i jest chroniony patentami. Licencje dla sektora napojów alkoholowych w PET są dostępne w negocjacjach z APT. Specjalistyczne urządzenia do tego procesu są dostarczane i produkowane przez firmę Husky Injection Molding Systems Ltd of Bolton, Ontario, Kanada.

Informacje handlowe:
Robert Lee,
Advanced Plastics Technologies Ltd,
Tel: +44 161-929-4616,
Fax: +44 161-929-4617,
email: boblee5@aol.com

źródło PETnology

Czytaj więcej: Butelki 160