Praca nad nowymi opakowaniami

Praca nad nowymi opakowaniami
Bioerg i Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris opracowują opakowania nowej generacji.

Bioerg i Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris są częścią konsorcjum, którego celem jest zbadanie zastosowania obecnie znanych biodegradowalnych materiałów polimerowych, jak również opracowanie nowych materiałów polimerowych, ulegających kompostowaniu przemysłowemu, do produkcji opakowań nowej generacji dla wybranych grup kosmetyków. W przedsięwzięciu uczestniczy też Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

- W ubiegłym roku europejski rynek kosmetyków i perfum wart był 69,5 mld euro. Przez ostatnie lata jest obserwowany systematyczny 5 proc. wzrost produkcji opakowań dla odbiorców z tej branży. Tylko w grupie opakowań z klasycznych tworzyw sztucznych wzrost zużycia jest szacowany na ponad 9 proc. rocznie - podkreśla Anna Gąsior, dyrektor ds. Nowych Technologii w spółce Bioerg.

Na rynku są dostępne biodegradowalne materiały opakowaniowe, które znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. - Nie są one jednak wykorzystywane na szeroką skalę ze względu na brak na rynku właściwie dobranych kompozycji polimerów, które gwarantowałyby, że właściwości chemiczne i fizyczne opakowań i ich zawartości nie ulegałyby zmianie, a funkcjonalność z punktu widzenia klienta byłaby na tym samym poziomie - wyjaśnia Marlena Misiurska-Marczak, kierownik Działu Rozwoju Opakowań, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.

- Poprzez nasz udział w projekcie, możemy wpłynąć na istotne zwiększenie jego rozmiaru i zakres . Nasze uczestnictwo umożliwi nam dalsze poszerzanie wiedzy w zakresie opakowań i materiałów biodegradowalnych, jak również pomoże pogłębiać doświadczenie związane z wprowadzeniem danego opakowania do seryjnej produkcji - dodaje.

Czytaj więcej: Opakowania 1108

brak
 

Producent opakowań biodegradowalnych, torby reklamowe, worki na odpady

Polska