Przejęcie na polskim rynku toreb biodegradowalnych

Przejęcie na polskim rynku… W ostatnich dniach marca Spółka Erg SA dokonała finalizacji sprzedaży pakietu 5.608.676 akcji spółki zależnej Bioerg SA na rzecz firmy United SA z Warszawy. Wartość transakcji wyniosła 2,19 mln zł.

W tym czasie walne zgromadzenie spółki powołało nową radę nadzorczą Bioerg SA. W jej skład wchodzą: Michał Tymczyszyn, Jerzy Karaszewski, Katarzyna Mielczarek, Przemysław Marczak oraz Izabela Karaszewska. Prezesem zarządu sprawującym kadencję do kwietnia 2018 roku jest Sławomir Karaszewski.

Spółka Bioerg SA została założona w 2007 roku jako podmiot zależny notowanej na warszawskiej giełdzie firmy Erg SA. Firma opracowała i wdrożyła technologię produkcji tworzyw i opakowań biodegradowalnych. W 2008 roku Bioerg, jako pierwsza polska firma, otrzymała od europejskiej organizacji DIN CERTCO certyfikat o numerze 7P0202, który potwierdza że opracowane przez firmę produkty spełniają normę EN 13432:2000 definiującą właściwości opakowań przydatnych do odzysku organicznego. Na przełomie lat 2009 i 2010 spółka opracowała i wdrożyła do sprzedaży kilka grup produktów, które są w pełni kompostowalne i nadają się do odzysku organicznego.


Czytaj więcej:
Gość
Gość

Wysłany: 2016-04-14 09:14:16

Wydmuszka sprzedana...