Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością

Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością
W oparciu o case study WestRock, globalnej spółki produkującej opakowania z tektury falistej, zilustrowano cały proces tworzenia wartości, w całości oparty o środowisko cyfrowe – od wymagań klientów, poprzez koncepcję i produkcję, aż po dostarczenie produktu do sklepu i codzienne używanie.
- Przedsiębiorstwa stawiają dziś czoła wielkim wyzwaniom. Do 2019 r. w trzech czwartych firm przemysłowych na całym świecie cyfryzacja obejmie łańcuch ich wartości dodanej, co przyczyni się do osiągnięcia przez nie znacznego wzrostu produkcyjności. Przedsiębiorstwa, które nie są na to przygotowane, zostaną w tyle - wyjaśnia zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłowych Andreas Barth, Dyrektor Zarządzający EuroCentral w Dassault Systèmes.

Inicjatyw Przemysłu 4.0 często nie udaje się wyprowadzić poza fazę pilotażową. Następstwa przedstawia badanie przeprowadzone przez specjalistę od badania rynku IDC: O ile liczba projektów pilotażowych wzrasta, o tyle liczba wdrażanych inicjatyw nie rośnie. Jedynie 5 procent z badanych przedsiębiorstw przemysłowych posiada obecnie centralną platformę danych łączącą wszystkie działy w łańcuchu wartości dodanej. W odpowiedzi na ten problem firma Dassault Systèmes stworzyła platformę 3DEXPERIENCE.

W oparciu o najnowsze technologie 3D, w tym projektowanie, symulację i rzeczywistość rozszerzoną przedstawiono sposób, w jaki powstają innowacyjne warianty projektów opakowań w oparciu o określone wymagania klientów. Następnie można analizować, symulować i optymalizować ich właściwości fizyczne, na przykład dotyczące funkcjonalności. W kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym wpływ na proces projektowy mają takie informacje jak: podstawowe warunki regulacyjne, uwarunkowania środowiskowe i recyclingowe czy lokalne normy dotyczące wielkości opakowań. Produkt i procesy są traktowane w sposób systematyczny i holistyczny. Globalnym spółkom, takim jak WestRock, umożliwia to całościowe i optymalne planowanie swoich procesów produkcyjnych, jednocześnie umożliwiając elastyczne odnoszenie się do określonej specyfiki lokalnej. Dzięki temu są one w stanie zapewnić swoim klientom rzeczywistą wartość dodaną.

West Rock 1


Odwiedzający targi Hannover Messe będą mogli zobaczyć w jaki sposób rozwiązania Dassault Systèmes symulują, sprawdzają i udoskonalają wpływ różnych wariantów opakowania na konfigurację linii produkcyjnych – nawet gdy samo opakowanie jest jeszcze w fazie projektowej. Wynikiem jest tzw. „nić cyfrowa” śledząca korzystanie z danych projektowych 3D aż do modeli 3D całego procesu produkcyjnego. Obejmuje ona informacje o ergonomii, symulacji sekwencji procesu, obróbce, planowaniu procesu, zarządzaniu produkcją i robotyce. Wirtualne modele opakowań są tworzone przed rozpoczęciem rzeczywistej produkcji. Oprócz funkcjonalnych i logicznych cech projektu oraz form geometrycznych, zawierają one zebraną w trakcie projektowania wiedzę, informacje o powiązaniach i szczegółach procesu. Wykorzystując ten model można dokonać potwierdzenia całego procesu produkcyjnego. W szczególności można wcześniej przeprowadzić symulację i optymalizację faz krytycznych pod kątem zarządzania jakością.

West Rock 2


To, co przedstawiono na przykładzie producenta opakowań zapewnia wiele punktów łączących branże motoryzacyjną, high-tech, nauk przyrodniczych i lotniczą.
- Używając platformy 3DEXPERIENCE klienci z innych branż nabędą większej sprawności w procesach innowacji, mogą optymalizować swoją produkcję i szybciej odnosić się do zapotrzebowania rynków lokalnych - mówi Andreas Barth. Proces tworzenia wartości w WestRock uległ znacznemu skróceniu. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE skrócono czas prac nad opakowaniem z 18 do 6 miesięcy, poprzez skuteczne połączenie etapu projektowego i produkcji.