Przetwórstwo tworzyw: faza napełniania i czas wtrysku

Przetwórstwo tworzyw: faza…
Cykl przetwórstwa dla tworzywa składa się z kilku faz. Jednym z kluczowych procesów jest tu czas wypełniania i czas wtrysku. Roztopione tworzywo jest wtedy wprowadzone do formy w tzw. dynamicznej fazie wypełniania.

Optymalne tempo wypełniania formy zależy od geometrii i grubości wypraski, a także przekroju kanałów doprowadzających oraz przekroju i lokalizacji przewężek. Jako ogólną zasadę można przyjąć, że tempo wypełniania równe jednej sekundzie na każdy milimetr grubości detalu jest dobrym punktem startowym do ustalenia właściwego tempa napełniania. Aspekty związane z wykończeniem powierzchni decydują natomiast o wprowadzaniu dalszych poprawek. Lepszy i bardziej jednorodny połysk powierzchni można osiągnąć za sprawą zastosowania wystarczająco szybkiego tempa wypełniania, które z kolei umożliwia wypełnianie gniazd zanim jeszcze rozpocznie się krzepnięcie polimeru.

Należy jednak zaznaczyć, że lokalne wady powierzchni, takie jak rozmazywanie lub wypłukiwanie, można bardzo często zredukować poprzez skrócenie początkowego tempa wypełniania. Jeżeli dla konkretnego przypadku wymagana jest maksymalna wytrzymałość mechaniczna wypraski, to wówczas należy właściwie sprawdzić ścinanie zastosowane na tworzywie, a także w kanałach doprowadzających oraz w wyprasce. Wszystko to jest konieczne, aby zapewnić optymalne parametry przetwórstwa oraz dobrą charakterystykę wypraski.

Istotna jest jeszcze jedna rzecz. Trzeba pamiętać, że zminimalizowanie ścinania w przewężce może również odgrywać znaczącą rolę pod kątem osiągnięcia optymalnych własności wytrzymałościowych wypraski. Przy nieodpowiednio dobranej konstrukcji przewężki (stożkowy, nadmiernie wydłużony detal) ścinanie w przewężce może stać się ważnym czynnikiem ograniczającym parametry wytrzymałościowe detalu.

Natomiast przy właściwie dobranej konstrukcji przewężki (wymiary pozwalające na osiągnięcie optymalnego upakowania w trakcie krystalizacji, długość otworu wtryskowego mniejsza niż 0,8 mm), w większości przypadków ścinanie w przewężce nie ma żadnego wpływu na własności wypraski. Analizę przepływu umożliwiającą sprawdzenie ścinania w przewężce powinno się przeprowadzać wtedy jedynie w przypadku formowania detali o bardzo dużych wymiarach.

Wykorzystano materiały firmy DuPont.
Reportaże

Forum

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Ramones

Własna firma produkcyjna 2021-06-06

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09

Tipen1

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-04-06

Yellow

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-03-23