Puszka ma 75 lat

Właśnie puszki aluminiowe stały się przełomem w technologii produkcji tego rodzaju opakowań. Pierwsze puszki aluminiowe na napoje zostały wyprodukowane w USA w 1959 r. przez firmę Coors.

Premierowa aluminiowa puszka miała pojemności ok. 200 ml i była wykonana metodą tłoczenia. Dla porównania początki puszek aluminiowych w Polsce na szeroką skalę datowany jest dopiero na okres przemian ustrojowych. Oprócz nowego materiału puszki wykonywane były już tylko z dwóch części, a nie jak dotychczas z trzech.

Największy przełom przyszedł jednak kilka lat później, kiedy udoskonalono sposób otwierania. Były to lata 60. Zrywany metalowy kluczyk umożliwił dotarcie do zawartości bez konieczności używania dodatkowego otwieracza. W 1974 r. wieczko zostało ponownie przeprojektowane i kluczyk pozwalał na otwarcie puszki bez konieczności jego odrywania.

Współczesne puszki napojowe o pojemności 330 ml wykonane ze stali ważą około 21 gram, a z aluminium tylko 10 gram. Puszki o pojemności 500 ml odpowiednio więcej. Używana przy produkcji gruba na 0,097 milimetra blacha jest cieńsza niż ludzki włos. Puszki są w tej chwili najlepiej poddawanym recyklingowi opakowaniem po napojach na świecie. Ponowne użycie materiału pozwala zaoszczędzić do 95 proc. energii potrzebnej do wytworzenia materiału pierwotnego.

Konsumpcja puszek tylko w Europie wyniosła 53 miliardy sztuk w 2008 r. Najwięcej użyto ich w Wielkiej Brytanii. Z kolei na świecie zużywa się rocznie ponad 220 mld puszek z czego 178 miliardów to puszki aluminiowe. Statystyczny Polak spożywa rocznie zawartość prawie ponad 55 puszek.

Dzisiejsze puszki wytwarza się przy użyciu metody DWI (draw and wall ironing). Najpierw z blachy wytłaczane są kubki. Następnym etapem jest przetłaczanie, w wyniku którego średnica puszki zmniejsza się, a ścianki boczne są wydłużane i pocieniane. Kolejny etap to profilowanie dna puszki, obcięcie górnej krawędzi, mycie i lakierowanie. Następnie formowana jest szyjka, której średnica jest mniejsza niż średnica puszki oraz formowany jest kołnierz służący do zamocowania wieczka. Po napełnieniu puszki napojem następuje zamknięcie wieczka na podwójną zakładkę. W tym momencie drugi koniec na zasadzie dźwigni naciska osłabiony, nacięty fragment wieczka, wciskając go do wnętrza puszki.