Rok 2008 ma być dobrym czasem dla branży opakowań

Rok 2008 ma być dobrym czasem dla branży opakowań
Kończy się rok, a to dobry okres do przeprowadzania różnego typu prognoz. Nie omijają one także branży opakowaniowej. Oceny odnośnie tego jak ma wyglądać najbliższych 12 miesięcy są optymistyczne.

Kończy się rok, a to dobry okres do przeprowadzania różnego typu prognoz. Nie omijają one także branży opakowaniowej. Oceny odnośnie tego jak ma wyglądać najbliższych 12 miesięcy są optymistyczne.

Publikowane co pewien czas oceny, dotyczące tempa wzrostu ekonomicznego w Polsce zapowiadają dobry okres dla branży opakowaniowej. Wzrost dochodów generowanych przez tę branżę ma się rozciągnąć na 4-6 lat. Ocenia się, że 1 proc. przyrostu PKB pociągnie za sobą zwiększenie zapotrzebowania na opakowania o ok. 2 proc. Najprawdopodobniej więc rynek opakowań będzie rósł w tempie 7-10 proc. rocznie i to przynajmniej do 2010 r. Jego łączna wartość może w tym czasie osiągnąć ok. 7 mld zł, czyli około dwa razy więcej niż ma to miejsce obecnie.

Najwyższy wzrost notować produkcji powinien dotyczyć opakowań z kartonu i tektury oraz toreb papierowych. Dla tego asortymentu wskaźnik rozwoju sięgnie 12-14 proc. rocznie.

Na taki stan rzeczy wpłynie nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale też drugi istotny czynnik związany z wyrównywaniem się poziomu produkcji opakowań w stosunku do krajów Europy Zachodniej. W Polsce wartość produkcji opakowań na jednego mieszkańca wciąż nie jest większa niż 100 euro rocznie. Jest to wynik niemal trzykrotnie niższy niż przeciętna w rozwiniętych krajach europejskich, a w porównaniu np. ze Szwajcarią, nawet pięciokrotnie niższa.

opakowanie dla dań gotowych


W ciągu ostatnich pięciu lat wzrost wartości produkcji opakowań w Polsce wyniósł ponad 40 proc. W krajach starej UE zanotowany w tym czasie wzrost produkcji sięgnął tylko kilku, góra kilkunastu procent.

Ciekawe prognozy przynosi też instytut badawczy Euromonitor International. Analitycy z tego ośrodka przebadali potencjał polskiego rynku dań gotowych. Okazało się, że W 2008 r. ich sprzedaż zwiększy się w Polsce o 3 proc., do ponad 712 mln zł. Oczywiście wpłynie to także na sytuację producentów opakowań, którzy dostarczają różnego rodzaju tacki, pojemniki, zamknięcia używane do pakowania dań gotowych.

I tak w segmencie opakowaniowym, dostarczającym produkty na potrzeby sektora dań gotowych należy się spodziewać dominacji słoików w miejsce dotychczasowych puszek i elastycznych opakowań. Wzrostowy trend sprzedaży nie powinien ominąć także wszelkiego rodzaju stojących saszetek, po które krajowi wytwórcy sięgają coraz częściej.