Rola Shelf Ready Packaging, czyli opakowań gotowych na półkę

Rola Shelf Ready Packaging, czyli opakowań gotowych na półkę
Shelf Ready Packaging, czyli tzw. opakowania gotowe na półkę stały się jednym z kluczowych wyzwań w przemyśle opakowaniowym.

Zagadnieniem Shelf Ready Packaging (SRP) zajmują się już od dawna detaliści i producenci opakowań w całej Europie. Głównym powodem ich zainteresowania tą kwestią jest fakt, że troska o wygląd i funkcjonalność sklepowych półek w istotny sposób wpływa na powodzenie procesu sprzedaży. Przyczynia się do tego również możliwość formowania rynku za pomocą atrakcyjnego projektu opakowań, które dokładnie pasują do sklepowych półek w miejscach zakupów.

Jak pokazują rozmaite badania, około 40 proc. wszelkich kosztów łańcucha dostaw towaru handlowego przypada na samą sprzedaż. Koszty te obejmują odbiór towaru, wypakowanie, magazynowanie, prowadzenie magazynu, uprzątnięcie, zwrot oraz likwidację. Nic więc dziwnego, że zarówno przemysł, jak i handel intensywnie poszukują oszczędności. Uproszczenie manewrowania za pomocą opakowań gotowych na półkę oferuje wielki potencjał oszczędności.

Shelf Ready Packaging, opakowania gotowe na półkę

Dzieje się tak, gdyż tego typu opakowanie jest produktem, który łatwo zidentyfikować, łatwo otworzyć, który można z łatwością umieścić na półce i tak samo łatwo z niej usunąć. Stosowanie opakowań gotowych na półkę umożliwia optymalizację uzupełniania półek i zwiększa widoczność towarów. SRP ponadto lepiej prezentuje właściwą markę i jako narzędzie marketingowe wspiera sprzedaż produktów. Od pewnego czasu rozwiązania z wprowadzaniem SRP stosują już największe sieci handlowe jak Carrefour, Tesco, Metro lub Aldi.

To wszystko sprawia, że opakowania gotowe na półki będą w przyszłości jeszcze bardziej popularne. Z jednej strony ich stosowanie ułatwi manewrowanie w sklepie, z drugiej umożliwi jeszcze większe docenienie prezentacji produktu na półce. Zdaniem ekspertów, kiedy sprzedawcy dyskontowi zaczną masowo wykorzystywać zalety opakowań transportowych, które można bezpośrednio umieścić na półkach, temat ten stanie się istotny również w mniejszych sklepach.

Jeśli chodzi o szerokie wymagania dotyczące SRP, to warto zauważyć, że w przypadku sprawnej obsługi w sklepie, największe oszczędności powstają, gdy towar i pudło mogą zostać umieszczone na półce przy pomocy jednego ruchu. Podstawowym założeniem jest zapewnienie łatwego manewrowania opakowaniami na półkach oraz jednoczesne przyjemne ich umieszczanie i oryginalna prezentacja.

Przyczynia się do tego zoptymalizowany format opakowania, uwzględniający wymagania logistyki, masę modułu i ilość towaru, która odpowiada wielkości sprzedaży.

Tym samym więc opakowania gotowe na półki muszą być łatwe do szybkiego przyporządkowania dla personelu sklepu. Ważne jest również, aby można je było w sklepie łatwo otworzyć i to bez użycia np. noża. Muszą być jednocześnie wystarczająco wytrzymałe, aby przetrwać cały proces logistyczny bez uszkodzeń.

Shelf Ready Packaging, opakowania gotowe na półkę

Ponieważ położenie na półce i konstrukcja opakowania są ważne z punktu widzenia konsumentów, to SRP powinien wspomagać łatwe zakupy i szybką orientację podczas szukania wymaganego towaru. Istotna jest również likwidacja i ewentualnie zwrot po wyprzedaży. Przy projektowaniu opakowań typu SRP należy pamiętać o stosunkowo jak najmniejszym zużywaniu materiału. Z tego też powodu idealnie w tym zakresie sprawdzają się pudła do wielokrotnego użycia. Opakowania na półki nie mogą przekroczyć 10 kg wagi. Analizując wygląd najbardziej typowych opakowań SRP widać, że oprócz dobrej jakości winny być one także szlachetne i wyraźne. Dla przykładu opakowania na półki w niemieckich sklepach dyskontowych muszą być co najmniej czterokolorowe. Efekt wizualny opakowania pierwotnego musi odpowiadać porównywalnemu produktowi na rynku. Jednocześnie należy stworzyć możliwość ustawiania ich jednego na drugim. Wieko i przegródka nie mogą być sklejone i opakowanie powinno umożliwiać różne alternatywy strony czołowej.

Czytaj więcej: Opakowania 1097