Rośnie rynek odzysku surowców wtórnych

Już niebawem zakończą się prace związane z budową nowoczesnej instalacji zajmującej się recyklingiem odpadów opakowaniowych. Projekt pod nazwą „Uruchomienie linii do recyklingu odpadowych butelek PET w zakładzie w Łęczycy” realizuje firma Polowat. Inwestycja potwierdza obserwowany od kilku lat rozwój polskiego rynku odzysku surowców wtórnych.

Polowat specjalizuje się w przetwarzanie poużytkowych opakowań PET. Należy do włoskiej grupy Industrie Maurizio Peruzzo, europejskiego lidera w produkcji włókien i włóknin poliestrowych.

Już dwa lata temu Grupa rozpoczęła inną inwestycję w naszym kraju. W należącej do niej firmie Comfort uruchomiono linię do produkcji włókna poliestrowego ciętego z płatków PET, linię do produkcji geowłóknin oraz linię do produkcji włóknin wysokopuszystych. Dzięki temu świdnicki Comfort posiada najnowocześniejszą w Europie linię do produkcji włókna poliestrowego na bazie płatków PET wytwarzanych ze zużytych butelek plastikowych.

W firmie Polowat zużyte butelki PET są przerabiane na płatki o wysokim stopniu czystości. Stamtąd wspomniane płatki PET są transportowane do zakładu Comfort, gdzie na ich bazie wytwarza się włókno poliestrowe cięte. Służy ono do produkcji włóknin technicznych.

Jeśli chodzi o sam Polowat, to głównym produktem jego działalności są płatki PET bezbarwne, niebieskie, zielone i wielokolorowe. Są one szeroko wykorzystywane nie tylko we wspomnianym przemyśle włókienniczym, ale też branży opakowaniowej i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Produkuje się z nich bezpośrednio włókna i włókniny poliestrowe, preformy i butelek PET, folię i blistry PET, taśmy PET, żyłki i włosia PET, a także elementy metodą wtrysku i nowej generacji tworzywa konstrukcyjne.

W tej chwili linia technologiczna działająca w zlokalizowanym w Bielsku Białej zakładzie ma zdolność przerobową 18 tys. ton butelek PET rocznie. Ambicje spółki sa jednak znacznie większe. Wpływa na to m.in. stały wzrost produkcji wyrobów poliestrowych. Zatem ze względu na rosnące zapotrzebowanie, dzięki inwestycji w Łęczycy, zdolności produkcyjne Polowat zostaną podwojone.

Inwestycja przeprowadzana przez Polowat jest potwierdzeniem obserwowanej od kilku lat tendencji. Oto bowiem po wejściu Polski do UE i wprowadzeniu ostrzejszych przepisów ochrony środowiska, krajowy rynek odzysku surowców wtórnych zaczął rozwijać się coraz szybciej.

Wedle szacunków produkcja firm działających w tej branży wzrasta średnio nawet o 10 proc. w skali roku. W największym stopniu korzystają na tym duże firmy. Ich odbiorcami są m.in. producenci folii oczekujący surowca coraz lepszej jakości. Niewielkie firmy recyklingowe nie zawsze są im w stanie to zaoferować.