Rozwój zakładu PET w Schkopau

Komisja Europejska udzieli subwencji firmie Dow na rozwój zakładu produkującego PET w Schkopau w Niemczech. Firma otrzyma 23,4% z kosztów inwestycji planowanej na 120 milionów euro.

Schkopau leży w Saksonii, która podlega pomocy regionalnej dla dużych projektów w wysokości do 35%. Komisja Europejska rozważając przyznanie dotacji uznała, że koszt nowych miejsc pracy bez dotacji będzie bardzo wysoki. Ponadto badała czy rynek PET nie jest rynkiem zniżkowym. Ponieważ w latach 1997-2002 obserwowano wzrost 17%, a w latach 2004-2007 ma on wynieść 9,7% uznano, że rynek PET nie jest rynkiem zniżkowym.

Dzięki projektowi produkcja zostanie zwiększona o 175 tysięcy ton rocznie, a w zakładzie zostanie stworzonych 36 nowych miejsc pracy.