Rynek opakowań szklanych w Polsce stale rośnie

Szwajcarska firma Euroglas zainwestuje 770 mln zł i otworzy fabrykę w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w miejscowości Ujazd. Będzie w niej wytwarzać opakowania szklane.

Będzie to największy projekt planowany do przeprowadzenia w łódzkiej strefie. Firma długo szukała lokalizacji w całej Europie Środkowej i Wschodniej. W końcu znalazła ją w naszym kraju. Jednym z czynników, który przesądził o wyborze gminy Ujazd była możliwość włączenia nieruchomości do strefy. W wyniku tej inwestycji w hucie ma znaleźć zatrudnienie ok. 300 osób.

W tej chwili Euroglas ma na naszym rynku kilku dużych konkurentów jeśli chodzi o wytwarzanie i uszlachetnianie wyrobów ze szkła.

Są to m.in. takie koncerny jak: St. Gobain, Pilkington i Gwardian. Obecnie udział spółki Euroglas w rynku krajowym wynosi ok. 10 proc. W związku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na wyroby szklane w najbliższych latach, firma planuje wzmocnienie swojej pozycji. Jak jednak podkreśla jej szefostwo, nie naruszy to równowagi konkurencyjnej.

Przemysł opakowań szklanych należy do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się branż w naszym kraju.

Wedle danych GUS produkuje się u nas ponad 5 miliardów różnego rodzaju butelek i słoi. Roczna wartość sprzedaży opakowań szklanych wynosiła w ostatnich latach grubo ponad 1,2 mld zł. Polskie opakowania szklane znajdują wielu nabywców zagranicą. Blisko jedna trzecia z nich trafia na eksport.

Widocznym efektem ogromnych inwestycji, w tym proekologicznych, jakie nastąpiły w tym sektorze jest m.in. fakt, że opakowania szklane są coraz lżejsze.

Dobre tendencje mają być utrzymane jeszcze w najbliższych latach. Należy spodziewać się dynamicznego wzrostu produkcji opakowań tego typu o około 30 proc. Taka wielkość powstaje w wyniku oceny rozwoju branż, które wykorzystują ten asortyment, rynku opakowań oraz znanych i realizowanych planów rozwojowych istniejących już hut.

Trzy lata temu na na statystycznego Polaka przypadało ok. 25 kg opakowań szklanych. Dla porównania w Niemczech jest to 38 kg, we Francji 52 kg, a w Belgii 31 kg.

Czytaj więcej: Szkło 31