Rynek opakowań z tektury w Polsce

Rynek opakowań z tektury w… Rynek tektury falistej i papieru jest drugim najważniejszym w Polsce sektorem branży opakowaniowej. Większy od niego jest tylko sektor opakowań z tworzyw sztucznych. Dlatego w przededniu targów Taropak 2010 - największej w Polsce imprezy wystawienniczej dla świata opakowań – warto nieco bliżej zapoznać się z sektorem tektury falistej.

Przemysł opakowań z tektury falistej zajmuje ok. 26,1 proc. polskiego rynku opakowaniowego. Liderująca branża opakowań z tworzyw sztucznych może się pochwalić udziałem 36,7 proc. Aż 37,4 proc. producentów opakowań w Polsce wytwarza właśnie opakowania z papieru i tektury, przy 50 proc. wszystkich producentów wykonujących opakowania z tworzyw. To wszystko potwierdza tezę, że mamy do czynienia z poważnym rynkiem.

Jeśli mowa o przemyśle i rynku opakowań z papieru i tektury, to należy pamiętać, że w tej grupie materiałów konstrukcyjnych najbardziej rozpowszechnionym - ze względu na swoje właściwości - jest właśnie tektura falista. Z tego materiału produkowane jest ponad 85 proc. opakowań. Tektura lita stanowi ok. 10 proc. zaś papier w jego powszechnej formie ok. 5 proc.

Rynek opakowań z tektury falistej w Polsce


Początek omawianego sektora przemysłu w Polsce to końcówka lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy to powstały trzy główne krajowe centra produkcji opakowań transportowych z tektury falistej. Najstarsze z nich to zakłady w Ostrołęce wytwarzające papier i przetwarzające go na tekturę i pudła. Powstała też Celuloza Świecie, mająca ten sam profil wytwórczy, ale większe zdolności produkcyjne. Jeszcze inną inwestycją w branży opakowań było uruchomienie Kieleckich Zakładów Papierniczych. Wokół tych trzech podmiotów działało kilka mniejszych wytwórni tektury i opakowań. Dynamiczny rozwój całej branży rozpoczął się jednak dopiero z początkiem ostatniej dekady minionego wieku. Wtedy to zaczęły powstawać prywatne fabryki wytwarzające tekturę falistą i pudełka (Expac, TFP, Pol Pak, Bard).

Obecnie Polska jest jednym z największych rynków opakowań z tektury falistej w Europie, a swoją produkcję ulokowały tutaj prawie wszystkie największe światowe firmy z branży: m.in. Mondi, Smurfit Kappa, Stora Enso, DS. Smith, VPK, Model, Dunapack. Nasz rynek zajmuje pod względem wielkości produkcji szóstą pozycję w Europie.

Liderem w klasyfikacji wielkości produkcji tektury falistej są Niemcy. Ich wynik to 8,18 mld mkw. wyprodukowanej tektury falistej w ciągu roku. Dalej plasują się Włochy (6,37 mld mkw.), Francja (5,48 mld mkw.), Hiszpania (4,6 mld mkw.), Wielka Brytania (4,15 mld mkw.) i właśnie Polska z wynikiem ok. 2,29 mld mkw. Łącznie w Europie produkowane jest ok. 44 mld mkw. tektury falistej.

Produkcja w Polsce wzrastała sukcesywnie w ostatnich latach. W 2004 r. produkowało się u nas 1,9 mld mkw. tektury falistej, w 2006 r. 2,05 mld mkw. Dopiero kryzys gospodarczy przyniósł pierwszy od 20 lat spadek produkcji o ok. 0,4 mln mkw. Był to jednak i tak najmniejszy spadek spośród europejskich państw. Z jednej strony potwierdził tezę o kryzysie, którego omawiana branża nie uniknęła, a z drugiej pokazał, że Polska mimo wszystko pozostałą stabilnym rynkiem. Jednak mimo rozwoju branży nasz kraj ma jeszcze duży dystans do odrobienia zarówno do średniego wskaźnika produkcji na jednego mieszkańca Europy jak i do lidera na rynku europejskim, czyli do Niemiec.

Zużycie opakowań z tektury falistej na jednego mieszkańca ok. 33 kg na osobę. Sześć lat temu było to ok. 24,4 kg na osobę, a w 2006 r. 30,5 kg na osobę. Dla porównania średnia europejska to 41,3 kg na mieszkańca, a Niemczech ten wynik to natomiast 55 kg na osobę.

Czytaj więcej:
Papier 44