Solvay zakończył budowę we Włocławku

Solvay zakończył budowę we Włocławku
Koncern Solvay zakończył budowę Instalacji do Produkcji Bezpostaciowej Wytrąconej Krzemionki we Włocławku. Moce produkcyjne instalacji pod nazwą Silvia 1 wynoszą 80 tys. ton rocznie, przy czym koncern zakłada możliwość zwiększenia produkcji do 100 tys. ton. rocznie.

Wytwórnia we Włocławku to dziewiąty zakład na świecie produkujący wysoko dyspersyjną krzemionkę HDS. Jest ona stosowana na duża skalę do produkcji energooszczędnych opon samochodowych, wykorzystuje się ją także w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych, higieny osobistej i żywienia.

Zakład jest zlokalizowany na ośmiohektarowym terenie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie kompleksu przemysłowego spółki Anwil (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Orlen).

Wykonawcą inwestycji była firma Prochem, która w ramach umowy wykonywała usługi inżynierskie w zakresie EPCM - prac inżyniersko-projektowych, dostaw oraz zarządzania budową. Prochem uczestniczył także w rozruchach technologicznych i przygotowywał wniosek o wydanie decyzji o Pozwolenie na Użytkowanie inwestycji.

Włocławska fabryka to drugi zakład chemiczny koncernu Solvay na terenie Polski - pierwszy powstał w Gorzowie Wielkopolskim.

Grupa Solvay z siedzibą w Brukseli zatrudnia ok. 29 tys. osób w 55 krajach. Ubiegłoroczne przychody koncernu wyniosły 10,15 mld euro.