Środki antystatyczne firmy Kwazar w przetwórstwie tworzyw

Środki antystatyczne firmy… Firma Kwazar Corporation wprowadziła na rynek produkt EP-AST-10. Jest to koncentrat środków antystatycznych w ilości ok. 10 proc., oparty na polietylenie jako nośniku.

Na powierzchni każdego wyrobu z tworzywa sztucznego tworzą się ładunki elektrostatyczne. Ich wielkość zależy od rodzaju tworzywa, warunków jego przechowywania a także stopnia kontaktu tworzywa z innymi ciałami stałymi.
Sytuacja jest poważna, bo takie gromadzenie się ładunków elektrostatycznych wpływa często niekorzystnie na walory estetyczne wyrobów z tworzyw. Naelektryzowane powierzchnie znacznie szybciej ulegają zabrudzeniu, a co więcej, w przypadku kontaktu tworzywa z łatwopalnymi substancjami iskrzenie spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi może doprowadzić nawet do wybuchu i w konsekwencji pożaru.

Aby zapobiec elektryzowaniu się powierzchni tworzywa, w procesie przetwórstwa dodawane są specjalne substancje zwiększające przewodnictwo powierzchniowe, czyli środki antystatyczne. Produkty te zdecydowanie najwygodniej dodawać jest w postaci koncentratów.

Koncentraty antystatyków zmieniają właściwości powierzchniowe polimeru. Migrują one na powierzchnię wyrobu absorbując wilgoć z powietrza. Takie ich zachowanie prowadzi do stopniowego obniżenia oporności właściwej powierzchniowej nawet o trzy rzędy wielkości, czyli tysiąckrotne. Jeśli chodzi o okres działania antystatyków, to w zależności od ich składu takie działanie rozpoczyna się po kilku dniach, a kończy po około roku.

Środek krótko działający (np.: monostearynian gliceryny- ang: GMS) szybko migruje na powierzchnię wyrobu dając efekt antystatyczny już po kilku dniach. Niestety, efekt ten zanika po około miesiącu. Natomiast środek długo działający (np. etoksylowane alkiloaminy) przynosi efekt na powierzchni co prawda po upływie około miesiąca jednak jego działanie utrzymuje się nawet do roku. Aby maksymalnie wydłużyć czas aktywności antystatyku, zaleca się więc stosowanie kompozycji środków długo i krótko działających.

Kwazar Barwniki, jedyny dystrybutor produktów EnerPlastics w Polsce, wprowadził do produkcji poliolefin swój standardowy produkt EP-AST-10. Jest to koncentrat środków antystatycznych w ilości ok. 10 proc., oparty na polietylenie jako nośniku.

Obecność w koncentracie stabilizatora termicznego (antyoksydantu) zapewnia ochronę pozostałych składników przed degradacją termiczną. Odporność temperaturowa koncentratu wynosi 240 st. C. EP-AST-10 nadaje się zarówno do folii z polietylenów niskiej gęstości (LDPE, LLDPE), jak również polietylenu wysokiej gęstości ( HDPE). Można go stosować do przetwórstwa polietylenu i polipropylenu metodą wtrysku i wytłaczania z rozdmuchem. Zalecane stosowanie to 1-3 proc.

Kwazar od prawie 20 lat działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jest więc konsumentem dużej ilości koncentratów barwiących i pomocniczych. Dwa lata temu nawiązał współpracę z EnerPlastics, producentem koncentratów mającym swoją siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju. Po kilku miesiącach, współpracując równocześnie z kilkoma innymi dostawcami krajowymi, Kwazar zaczął w przeważającej mierze stosować wyłącznie koncentraty EnerPlastics. W efekcie został dystrybutorem EnerPlastics na terenie Polski.

Czytaj więcej:
Barwniki 108