Środki rozdzielające AMBERSIL w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Inne środki pomocnicze

Środki rozdzielające stanowią najbardziej znaczącą, lecz nie jedyną część oferty skierowanej do przetwórców tworzyw. Poza nimi wyróżniamy następujące grupy produktów pomocniczych przy produkcji tworzyw:

  • Środki czyszczące formy
Ich zadaniem jest zarówno przygotowanie powierzchni formy przed nałożeniem środka rozdzielającego i rozpoczęciem procesu produkcji jak również oczyszczenie formy po zakończeniu procesu produkcji i przed odłożeniem formy do przechowywania. Służą również do usuwania środka konserwującego po długotrwałym przechowywaniu form. Środek czyszczący formy jest zwykle mieszaniną kilku mocnych rozpuszczalników, które rozpuszczają nie tylko stare warstwy rozdzielaczy lub konserwanty, lecz są również w stanie usunąć resztki tworzyw pozostałych na formie w postaci nagarów, zwęgleń, zapieczeń. Niektóre środki czyszczące (np. Mould Cleaner) mogą być stosowane na gorącą formę, co znakomicie skraca czas serwisowania. Specjalizowane rozpuszczalniki mogą służyć również do mycia wyjątkowo delikatnych form żywicznych wykorzystywanych w produkcji laminatów (Polyester Mould Cleaner).

Amersil - środki rozdzielające


  • Środki czyszczące układy plastyfikujące
Służą do czyszczenia ślimaków wytłaczarek i wtryskarek. Mają kluczowe znaczenie zwłaszcza w chwili, gdy należy szybko zmienić kolor produkowanego elementu (szczególnie przy dużym kontraście – np. z czerwonego na biały) i chodzi o wyeliminowanie śladowych pozostałości poprzedniego barwnika w nowo produkowanym elemencie. Preparaty tego typu występują zwykle w postaci gotowych granulatów a ich działanie polega na mechaniczno – chemicznym oczyszczeniu niedostępnych miejsc ślimaka (po uprzednim podgrzaniu układu do temperatury roboczej powodujące spienienie środka czyszczącego). AMBERSIL rekomenduje granulat POLYKLENE w wersji gotowej do użytku (RTU).

  • Środki konserwujące formy
Służą do krótko i długookresowego zabezpieczenia form, które podlegają czasowemu przechowywaniu. Środki konserwujące są zwykle mocnymi środkami penetrującymi, które wnikając w mikropory powierzchni formy uniemożliwiają jej korozję tworząc na powierzchni nieprzepuszczalną warstwę.

Środki te mogą mieć kontrastowe zabarwienie sygnalizacyjne, mogą być też przeźroczyste (dla zabezpieczania form, które służą do produkcji elementów białych lub transparentnych). Preparaty te są zwykle samousuwalne podczas rozruchu produkcyjnego, można je również usuwać środkami czyszczącymi formy. W ofercie AMBERSILA występują trzy środki MOULD PROTECTIVE o zróżnicowanym zabarwieniu ochronnym i czasie ochrony.

  • Środki smarne
Są specjalizowanymi smarami, które są dostosowane do specyficznych obciążeń i ruchów występujących we wtryskarkach i wytłaczarkach. Służą do smarowania wypychaczy, prowadnic i innych mechanizmów ruchomych. Są zwykle przeźroczyste i mają gęstą konsystencję.

Należy mieć świadomość, że środki pomocnicze (w tym rozdzielające) dla przetwórstwa tworzyw sztucznych są preparatami chemicznymi, co implikuje sposób postępowania z nimi. Nie są obojętne dla organizmu człowieka, należy przy ich stosowaniu przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać procedur bezpieczeństwa określonych w kartach charakterystyki. Również przewóz i przesyłanie tych środków może podlegać pewnym rygorom – zwłaszcza przy transporcie dużych opakowaniach zbiorczych będą miały zastosowanie przepisy ADR.

Czytaj więcej: środki antyadhezyjne 1Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże