Stora Enso rozważa rozbudowę zakładów w Ostrołęce

Stora Enso rozważa rozbudowę…
Spółka Stora Enso poinformowała o prowadzonym studium wykonalności dotyczącym możliwej rozbudowy mocy produkcyjnych tektury w zakładach w Ostrołęce o 500 tys. ton rocznie. Dotychczas wykonane prace przygotowawcze wskazują na dobre perspektywy dla nowej inwestycji, zaś studium wykonalności ma rozstrzygnąć kwestię rozbudowy do końca br.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma być efektywna kosztowo i przynieść efekt synergii w połączeniu z maszyną uruchomioną w zakładach w 2013 roku. Wstępny koszt inwestycji oceniany jest na 350-400 mln euro.

- Polska to duży i wciąż rosnący rynek, na którym jesteśmy mocno obecni i posiadamy bazę klientów - powiedział Gilles van Nieuwenhuyzen z firmy Stora Enso. - Stora Enso regularnie przeprowadza studia wykonalności, aby zbadać możliwość dalszych ekspansji. Ewentualna decyzja dotycząca zakładów w Ostrołęce zostanie podjęta po dokonaniu oceny inwestycji.


brak
 

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.

Polska