Szeroka paleta degradowalnych biokompaundów do formowania wtryskowego

Szeroka paleta degradowalnych…

BIO-FED, jako oddział firmy Akro-Plastic GmbH, specjalizuje się w produkcji innowacyjnych biokompaundów pod kątem praktycznych zastosowań. Portfolio BIO-FED pod nazwą handlową M·Vera, jest stale poszerzane o nowe produkty. W zależności od wymagań, kompaundy te - wytwarzane w całości lub częściowo z surowców odnawialnych - ulegają biodegradacji w różnych warunkach lub nadają się do długotrwałego użytkowania. 

Firma BIO-FED oferuje szeroko zakrojone portfolio kompaundów do formowania wtryskowego. Zawartość surowców odnawialnych wynosi od 50 do prawie 100%. Dzięki temu możliwa jest znaczna rezygnacja z surowców na bazie ropy naftowej. Oferowane są także typy produktów M·Vera z wypełniaczami na bazie surowców odnawialnych. W zależności od produktu, obszaru zastosowania (artykuły jednorazowe / opakowania, ale też trwałe zastosowania, takie jak artykuły gospodarstwa domowego) lub życzenia klienta, firma dostarcza kompaundy kompostowalne w warunkach przemysłowych, na kompoście domowym lub w glebie. Uzyskano odpowiednie certyfikaty TÜV Austria Belgia. - Z uwagi na właściwe ustawy, ale również rosnącą świadomość w zakresie ochrony środowiska, atrybuty te będą odgrywały coraz większą rolę - twierdzi Ulf Malcharczik, manager ds. Przetwórstwa tworzyw metodą wtrysku. - Rynek żąda ponadto możliwości przetwarzania na standardowym wyposażeniu oraz cech porównywalnych do standardowych materiałów, różnorodności kolorystycznej, a także zdatności do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi, co gwarantują nasze produkty. 

Nowy kompaund M·Vera GP1037 (E-Moduł przy rozciąganiu wynoszący ok. 280 MPa oraz wydłużenie przy zerwaniu powyżej 300%) został skoncypowany specjalnie dla elastycznych i plastycznych produktów formowania wtryskowego. Kompaund składa się z surowców odnawialnych w ilości powyżej 50%, certyfikat OK biodegradable SOIL wydawany przez TÜV Austria Belgia jest w przygotowaniu.

W zależności od wymogów i życzeń klienta dostępne są różne materiały do sztywnych zastosowań. M·Vera GP1015 i M·Vera GP1018 posiadają certyfikat OK compost Industrial i wykazują szeroki zakres właściwości mechanicznych.

Tam, gdzie wymagana jest degradowalność w glebie lub w kompoście domowym, kompaundy M·Vera GP1012 i M·Vera GP1014 będą właściwym wyborem. Składają się one z surowców odnawialnych w ilości nawet do 100%. Możliwości zastosowania sięgają od opakowań przez jednorazowe sztućce aż po przedmioty gospodarstwa domowego.

Wszystkie kompaundy z portfolio formowania wtryskowego można bez problemu przetwarzać na wszelkich standardowych maszynach. Firma BIO-FED chętnie wspiera swoich klientów od pierwszych prób i oferuje swoje usługi jako partner współpracujący przy rozwijaniu nowych produktów.

Reportaże

Forum