Tektura kontra tworzywa w opakowaniach

Wykorzystanie tworzyw sztucznych jest o 9 proc. tańsze jedynie w przypadku kosztów maszynowych, ponieważ opakowania z tektury falistej wymagają większej automatyzacji zarówno przy napełnianiu jak i przy odzysku, np. konieczności posiadania pras do makulatury. Koszty personalne są natomiast porównywalne: mniejsze koszty personalne w przypadku odzysku tektury falistej w magazynie, natomiast w przypadku skrzynek z tworzyw sztucznych łatwiejsze rozstawianie ich na paletach w miejscu sprzedaży w handlu.

- Wynik jest miarodajny, ponieważ zastosowaliśmy kalkulację defensywną. Oznacza to, że ramowe warunki badań, jak ceny, czas potrzebny na rozpakowanie, utylizacja i rozstawianie na paletach, ustalone zostały zgodnie z rzeczywistością ekonomiczną, a nie na korzyść jednego czy drugiego systemu - tłumaczą odpowiedzialni za testy. - Nie udało się stworzyć jednak przekonywującego scenariusza, który dałby znaczącą kalkulacyjną przewagę systemowi opakowań wielokrotnego użytku. Zaletą tektury falistej, którą podkreślają wszyscy, jest w pierwszej linii jej przydatność do celów marketingowych: wymieniane są przede wszystkim możliwości indywidualnego kształtowania opakowania za pomocą nadruków jak również prezentacja własnej marki. Prócz tego chwali się możliwość zwrotu opakowań do dostawców bez konieczności znakowania opakowań i łatwy dostęp do nich. Za tekturą falistą przemawia również niewielki nakład pracy związany z jej odzyskiem i przechowywaniem większej jej ilości.

Dla potrzeb analizy przeprowadzono porównanie opakowań jednorazowych i wielokrotnego użytku, wykonanych z tektury falistej i tworzyw sztucznych, w których transportowano 7 kg jabłek. Analizowane były systemy opakowań wielokrotnego użytku typu IFCO „Green Plus” i dwuwarstwowe skrzynki z tektury falistej wykorzystywane do transportu owoców i warzyw.

Pierwszym badanym ogniwem łańcucha transportu były gospodarstwa o powierzchni rolniczej 20 do 100 hektarów, w przypadku hurtowni pod uwagę brane były firmy, które osiągają obrót od 10 do 100 milionów euro. Badane były również miarodajne kanały zbytu jak sklepy spożywcze i supermarkety. Jako podstawę do ustalenia sposobu i kosztów utylizacji opakowań transportowych przyjęto ustalone przez niezależne instytuty bilanse ekologiczne stworzone zarówno dla tektury falistej jak i systemów wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych. Opakowania z tektury otrzymały najlepsze wyniki, a w przypadku transportu owoców w porównaniu z pojemnikami z tworzyw sztucznych koszty zmniejszyły się o 13 proc. Jeśli zatem spojrzy się na pojedyncze systemy pakowania, to będzie można zobaczyć, że w rozpatrywanych granicach tych systemów 1000 kg jabłek transportowanych w ciągu całego łańcucha dostawy w pojemnikach z tworzyw sztucznych wygenerowało koszty w wysokości 207 euro. Przyjmując te same założenia w przypadku opakowań z tektury falistej koszty te wyniosły ok. 183 euro.

Czytaj więcej: Opakowania 1097 Papier 43