Tektura kontra tworzywa w opakowaniach

Tektura kontra tworzywa w… Opakowania z tworzyw sztucznych i tektury mają zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Obydwa typy opakowań porównać jest trudno. Tym razem spróbowali to zrobić Niemcy. Wyszło im, że używanie opakowań z tektury daje większe oszczędności.

Rynek opakowań zbiorczych i jednostkowych w Polsce obejmuje różne rodzaje opakowań m.in. z tworzyw sztucznych oraz z tektury. Wszelkie debaty odnośnie korzyści i strat wynikających ze stosowania poszczególnych typów materiałów opakowaniowych skupiają się bardzo często na odpowiedzi na pytanie, czy bardziej uzasadnione jest sięganie po opakowania jednorazowe czy wielokrotnego użytku. Równie istotna jest też sprawa powtórnego przetworzenia materiału, z którego wykonano opakowanie. Jednakże dla producentów dóbr, stojących przed decyzją, jaki sposób pakowania produktu wybrać, najistotniejszą kwestią są koszty wiążące się z danym systemem pakowania.

Badania zorganizowane przez zespół badawczy prof. Dietera Berndta z Berlina miały za zadanie porównać koszty, jakie ponosi producent pakując produkt w tekturę albo w tworzywo. Przeprowadzili badania, których celem było sprawdzenie, jak kształtują się koszty związane z systemem pakowania podczas całego łańcucha dostawczego. Okazało się, że mniej kosztowne jest użycie opakowań z tektury. Tego typu opakowania są 13 proc. tańsze od tworzywowych. Jednocześnie Niemcy starali się wskazać, w którym momencie łańcucha dostawczego producent zamieniający tworzywo na tekturę ma szansę na uzyskanie najwyższych oszczędności.

Tektrura kontra tworzywa w opakowaniach

Przewaga tekturowych opakowań jednorazowego użytku wynika z wysokich kosztów produkcji i wynajmowania opakowań wielokrotnego użytku wykonanych z tworzywa, a także kosztów ich zużycia i dezynfekcji. Produkcja i składowanie opakowań tworzywowych stanowi 35 proc. kosztów całego systemu pakowania. Zatem w porównaniu z opakowaniami wykonanymi z tektury, koszty wynajmu opakowań wielokrotnego użytku są tak wysokie, że nawet logistyczne zalety tworzyw sztucznych nie są w stanie ich zrekompensować. Dodatkowym atutem przemawiającym na korzyść opakowań jednorazowych jest fakt, że tektura falista jest w procesie produkcji o 17 proc. tańsza niż tworzywo.

Zdaniem osób wykonujących badanie nie do przecenienia są też zalety tektury przy magazynowaniu i składowaniu. Na tym etapie łańcucha logistycznego firmy zyskują najwięcej. Opakowania jednorazowe mogą być odzyskiwane w magazynie albo bezpośrednio na miejscu sprzedaży. Odzysk wymaga mniejszej ilości personelu niż magazynowanie.

Czytaj więcej:
Papier 44

Reportaże

Forum