Trendy Ekorozwoju... w Krynicy

Trendy Ekorozwoju... w Krynicy
W Krynicy rozpoczęła się X Konferencja “Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym” organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów (największy oddział w Polsce).

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęli: Minister Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Prezydent Miasta Tarnowa. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. są inicjatorem tego “majowego salonu chemików”. Jubileuszowa edycja potrwa do 19 maja.

W konferencji udział weźmie ok. 90 osób, a wśród nich m.in. przedstawiciele największych firm branży chemicznej oraz nauki i administracji.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami branży chemicznej a przedstawicielami administracji i środowisk naukowych, w dwa lata po integracji z UE. Wzorem lat ubiegłych, zamiarem organizatorów jest wypracowanie rezolucji zawierającej stanowiska, tezy i postulaty branży chemicznej w kwestiach zrównoważonego rozwoju, odnoszącego się w szczególności do tego przemysłu. Rezolucja zostanie przekazana właściwym ministerstwom oraz opublikowany w materiałach i raportach PIPC, czasopismach fachowych oraz publikacjach organizacji współpracujących z PIPC i SITPCh.

Komentarz Ryszarda Ścigały, Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., V-ce Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjatora krynickiej konferencji.

dr inż. Ryszard ŚcigałaZ perspektywy 10, jubileuszowej konferencji, inicjatywę tę można próbować oceniać w różnych kategoriach stosując różne kryteria. Jednym tchem można wymieniać np. prekursorskie uczenie się zasady zrównoważonego rozwoju, o którym w latach 90-tych mało kto w Polsce słyszał, dostosowywanie branży do wymogów prawa unijnego – pionierskie w polskim przemyśle, tworzenie grup liderów choćby Technicznej Grupy Roboczej BAT. Tych kilka argumentów utwierdza w przekonaniu o zasadności organizowania ogólnopolskich konferencji poświęconych ekorozwojowi w przemyśle chemicznym. I na pewno przed ich uczestnikami jest jeszcze wiele do zrobienia - legislacja unijna jest bardzo wymagająca, interes naszego przemysłu wymaga aktywnego uczestniczenia w procesach prawotwórczych, okresy przejściowe i zobowiązania akcesyjne stają się bezwarunkowo wymagalne. Zatem głos branży musi być słyszany i staje się słyszany dzięki takim spotkaniom. A kuluarowa nazwa dla krynickiej konferencji - „Majowy salon chemików” w Krynicy wskazuje, że o sprawach trudnych, kontrowersyjnych, istotnych dla branży i jej otoczenia można mówić w dobrej, sympatycznej atmosferze.

Czytaj więcej: Ekologia 249