Unilever - współpraca z Amcor

Nowa niemleczna śmietanka firmy Unilever to pierwszy na świecie aseptyczny i pH-neutralny produkt w butelce PET wyposażonej w kapsel zatrzaskowy bez uszczelki z folii aluminiowej wymaganej do tej pory w celu zachowania integralności produktu.

Fabryka Amcor w Bierne we Francji dostarcza preformy do białych butelek PET o pojemności 250 ml.

Trójstronna współpraca pomiędzy Amcor PET Packaging, Unilever i dostawcą kapsli, firmą Zeller, miała zasadnicze znaczenie dla terminowego wprowadzenia omawianej innowacji na rynek.

Takie podejście oznacza poprawę w komunikacji przy pełnej odpowiedzialności każdej ze stron w związku z wszelkimi problemami oraz odpowiednimi rozwiązaniami" - wyjaśnia Rob Hyde, Kierownik Działu Opakowań w firmie Unilever. "Wynikiem tego jest szybszy dostęp do rynku."

Bliska współpraca miała szczególnie istotne znaczenie dla tego przełomowego opakowania. Wyeliminowanie tradycyjnej uszczelki foliowej oznacza oczywistą wygodę dla klienta, ale może wiązać się z pewnym ryzykiem.

"Bez normalnej uszczelki preforma i kapsel są całkowicie odpowiedzialne za układ uszczelniający" – wyjaśnia Rob Hyde. "Firma Amcor wykazała swoje możliwości jak i dostęp do koniecznych systemów kontroli w celu zagwarantowania powodzenia projektu."

źródło: PET MOMENTUM 1/2004 - Amcor PET Packaging

Czytaj więcej: Butelki 160