Walka z fałszerzami za pomocą specjalistycznego koloru

Walka z fałszerzami za pomocą… Kiedy stajesz w obliczu najtrudniejszych dylematów dotyczących wyboru specjalistycznych aplikacji, PolyOne jest partnerem, który przychodzi z gotowymi rozwiązaniami. Z imponującym portfolio wyspecjalizowanych materiałów o wysokiej wydajności, PolyOne oferuje najszerszą gamę rozwiązań, możliwości i środków mających na celu uczynić Twoje produkty jeszcze lepszymi.

Przed jednym z globalnych producentów urządzeń do magazynowania, oczyszczania i uzdatniania wody pitnej stanęło poważne wyzwanie: fałszerze urządzeń szkodzili jego interesom. Ci „piraci” tworzyli kopie produktów producenta i sprzedawali je nieświadomym klientom, co miało nie tylko negatywny wpływ na jego przychody, ale również zwiększało koszty sprzedaży oraz prawdopodobieństwa wystąpienia problemów związanych z bezzasadnymi oskarżeniami o niską jakość produktów.

Jednocześnie sytuacja ta negatywnie odbijała się na wynikach finansowych osiąganych przez producenta, ponieważ musiał on mierzyć się z kosztami pozwów sądowych dotyczących jakości produktów, wnoszonych przez firmy budowlane, które były przekonane, że zakupiły oryginalne wyposażenie. Koszty te, w krótkim okresie, stały się znaczącym i całkowicie nieprzewidzianym obciążeniem dla finansów przedsiębiorcy. Co gorsza, sytuacja ta zaczynała odbijać się również na reputacji producenta.

Producent, zwracając się do PolyOne w celu znalezienia rozwiązania tego problemu, zaznaczył, że klientom trudno jest rozróżnić oryginalne wyposażenie od pirackiego.

Gdy zespół PolyOne przyjrzał się różnicom, odkrył, że klient oznaczał oryginalne artykuły za pomocą metod bezpośredniego lub pośredniego nakładania folii termokurczliwej i farby drukarskiej. Te metody oznaczania wymagają wykorzystania materiałów eksploatacyjnych, częstej wymiany i regulacji oprzyrządowania, regularnych kontroli jakości, a ponadto oznaczają koszty związane z magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych.

Zespół PolyOne zaproponował kilka rozwiązań - między innymi zastosowanie domieszek do znakowania laserowego, domieszek uwierzytelniających i barwników - połączonych w jeden koncentrat Smartbatch. Technologia znakowania laserowego OnCap sprawia, że znaki laserowe są lepiej widoczne, a także stają się nieścieralne i trudniejsze do podrobienia, pozwalając na łatwą identyfikację oryginalnych produktów producenta. Oznaczało to również koniec kłopotów związanych ze stosowaniem folii termokurczliwej i farby drukarskiej. Dzięki technologii zwalczania fałszerstw Percept powstała niewidoczna dla ludzkiego oka metoda uwierzytelniania, która pomogła obniżyć m. in. koszty sądowe poprzez możliwość stwierdzenia autentyczności produktu. Koncentrat zawierał również kolor typowy dla marki producenta oraz domieszkę zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UV. W ten sposób dostarczono cztery właściwości użytkowe w jednym produkcie.

Firma PolyOne znalazła lokalnego dostawcę solidnego wyposażenia do znakowania laserowego, jak również przeprowadziła badania na maszynach, aby umożliwić klientowi obliczenie kosztów tego rozwiązania, a także ocenę poziomu kontrastu znakowania.

Po przeprowadzeniu badań producent dołączył, zawierający w sobie wspomniane cztery właściwości, preparat Smartbatch do stosowanego przez siebie związku polimerowego. Pomogło to firmie obronić się przed fałszerzami, zarówno w sposób jawny i ukryty, oraz ochronić silny wizerunek marki. Przychody wzrosły, a koszty spraw sądowych zmalały. Klienci zamiast podróbek otrzymali oryginalne produkty poparte reputacją producenta.

PolyOne to światowy lider w sektorze rozwoju usług i rozwiązań inżynierii polimerowej dla producentów wszystkich branż. Polskich klientów obsługuje zakład firmy w Kutnie. Doświadczony zespół ekspertów współpracuje z klientami w Polsce, wspierając ich w skutecznym rozwoju i produkcji ich wyrobów. Specjalnością na rynku polskim są rozwiązania polimerowe takie jak: koncentraty barwiące i dodatki modyfikujące, tworzywa termoplastyczne, elastomery termoplastyczne.

Matt Defosse

Czytaj więcej:
Barwniki 107

Reportaże

Forum