Więcej folii w firmie Efekt - Plus

Więcej folii w firmie Efekt… Firma Efekt Plus zwiększa produkcję folii stretch.

Spółka otrzymała właśnie pozwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Efekt Plus jest jednym z wiodących w kraju producentów folii stretch, służącej m.in. do pakowania towarów. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem firma planuje zakup działki i budowę obiektu. Budynek będzie składał się z hali produkcyjnej oraz magazynu wyrobów gotowych.

Firma przede wszystkim jednak zainstaluje nową linię produkującą folię stretch o podwyższonych parametrach jakościowych. Wydajność linii wyniesie 26 tys. ton folii rocznie. Dzięki inwestycji wartej ponad 26 mln zł prace w Efekt Plus znajdzie minimum 40 osób. Planowany termin oddania obiektu i uruchomienia produkcji to koniec przyszłego roku.

Wcześniej Efekt Plus zakończył już realizację projektu polegającego na zakupie linii technologicznej do produkcji nanowarstwowej folii stretch metodą CAST o wydajności 14 tys. ton rocznie. Laboratorium badawczo – rozwojowe firmy wzbogaciło się również o nowoczesną maszyną wytrzymałościową - urządzenie kontrolno-pomiarowe, które posłuży do badania właściwości fizyko – chemicznych surowców do produkcji folii, jak i samych wyrobów gotowych.
Sprzęt umożliwi badanie podstawowych parametrów, czyli rozciągliwości folii i jej kleistości, ale również momentu zerwania i odporności na przebicia. Posiadana przez Efekt Plus maszyna jest jedynym w Polsce urządzeniem, które tak dokładnie dokonuje pomiarów najważniejszych parametrów folii stretch.Czytaj więcej:
Folia 349