Wtryskarki Borche w łódzkiej fabryce GE

Wtryskarki Borche w łódzkiej…
Łódzka fabryka firmy General Electric Industrial Solutions Polska to jeden z trzech polskich zakładów produkcyjnych grupy GE Power Components. Oprócz komponentów zasilających linie montażowe pozostałych dwóch fabryk (w Kłodzku i Bielsku-Białej), powstają tu innowacyjne propozycje rozwiązań dla przemysłu, obejmujące kompleksowe rozwiązania dla produkcji, przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Fabryka w Łodzi to 28 tys. m2 zadaszonej powierzchni produkcyjnej, 600 pracowników oraz ogromne zaplecze sprzętowe. Zakłady działają od 2000 roku i są podzielone na trzy wydziały: montażu, obróbki metali oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zakłady produkują komponenty i urządzenia zaliczane do elektrycznej aparatury przemysłowej: styczniki, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe dedykowane do określonych napięć, wyłączniki silnikowe wraz z akcesoriami, wyłączniki mocy, rozłączniki oraz aparaturę pulpitową czyli wyłączniki bezpieczeństwa, przełączniki, kontrolki, dżojstiki, a także pozostałe elementy pulpitów i rozdzielnic.

Wydział przetwórstwa tworzyw, gdzie zainstalowano 120 jednostek maszynowych, podzielony jest na podobszary produkcyjne obejmujące wtrysk termoplastów, wtrysk duroplastów oraz prasowanie duroplastów. Ten dział łódzkiej fabryki wyposażony jest w 2750 różnych form i wytwarza ok. 3,5 tys. różnych części. Zaawansowane pod względem technologicznym maszyny wytwarzają tu komponenty z tworzyw konstrukcyjnych: PA, PC, PBT, POM, PEI, BMC i SMC, nierzadko wypełnionych włóknem szklanym (do 50 proc.) i uniepalnionych. Wśród wykorzystywanych maszyn do przetwórstwa znajdują się między innymi wtryskarki z Azji.

- Maszyny Borche gwarantują powtarzalność cyklu produkcji w długim okresie, bezawaryjność oraz dużą żywotność części; należy też dodać, że mają u nas dedykowane, wysokowolumenowe formy, na których pracujemy non stop - mówi Bartosz Wieloch, kierownik wydziału PTS. - Nie zauważyliśmy problemów w obsłudze maszyn, jak i w aspekcie współpracy z europejskim osprzętem peryferyjnym. Dużym plusem jest z pewnością wsparcie zaplecza serwisowego Plastigo oraz pełna dostępność maszyn. Na pewno jest to ciekawa alternatywa dla pozostałej infrastruktury sprzętowej, dlatego rozważamy kolejny zakup wtryskarek Borche.

Jak zauważają przedstawiciele GE, dobór maszyn jest ważny ze względu na wymagania stawiane produktom wytwarzanym w fabryce, których wytrzymałość jest obliczona na kilka milionów cykli. Przykładem mogą być produkty wykorzystywane w szpitalach, jak np. przekaźniki pneumatyczne, które - podłączone do szpitalnej aparatury podtrzymującej życie - są w stanie z określoną czułością załączyć system, który kontroluje proces oddychania.

Innym przykładem produktów GE jest typowy wyłącznik nadprądowy, obecny niemal w każdej skrzynce bezpiecznikowej. Flagowym rozwiązaniem GE Industrial Solutions jest wyłacznik modułowy serii Unibis, który posiada dwa tory prądowe skompresowane w jednej standardowej obudowie, co pozwala ograniczyć ilość miejsca zajmowanego przez aparaturę do minimum. Wyłącznik może rozłączać dwa tory prądowe na raz lub też tory te mogą być zupełnie niezależne.

Unibis


Z kolei przykładem z zakresu automatyzacji obsługi sieci przesyłowych może być wyłącznik kompaktowy z rodziny Record Plus. Może on być uzbrojony w nowoczesne wyzwalacze elektroniczne serii PremEon, pozwalające na precyzyjną kalibrację urządzenia dla danej aplikacji oraz dodatkową ochronę w celu analizy przepływów, upływów, różnic napięć, a więc wszystkich danych mogących wpłynąć na bezpieczeństwo ludzi oraz eliminować czynniki stanowiące zagrożenie dla sieci.

Czytaj więcej: Wtryskarki 530

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych:
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki

Polska, 42-200 Częstochowa, Bór 77/81