Wzrasta poziom odzysku opakowań aluminiowych

Wzrasta poziom odzysku opakowań… Wzrasta poziom odzysku opakowań aluminiowych, zwłaszcza puszek. To cieszy bowiem odzysk aluminium z puszek można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.

Obecnie poziom odzysku puszek napojowych w Polsce przekroczył średnią europejską wartość tego wskaźnika. Jesteśmy więc krajem, który w przeciągu dziesięciu lat poradził sobie z efektywnym wdrożeniem odzysku puszek po napojach. W tej chwili procentowy poziom sięga 67. Tymczasem jeszcze w 1995 r. wynosił zaledwie 2 proc. Od tego czasy rozwój nastąpił jednak w błyskawicznym tempie. W 1998 r. wynosił już 13 proc., rok później 26 proc. W 2000 r. odzyskowi było poddawanych 37 proc. puszek aluminiowych. Poziom 50 proc. udało się uzyskać w 2005 r.

Warto wiedzieć, że wszystkie puszki do napojów, czy to stalowe, czy aluminiowe, mogą być w całości i nieskończenie wiele razy przetwarzane. Przetworzony metal ma taką samą wysoką jakość jak produkt pierwotny i może zatem podobnie jak inne materiały opakowaniowe wielokrotnie używany.

Puszki do napojów są małe, zajmują niewiele miejsca i można łatwo je układać w stosy, a więc pozwalają na doskonałe wykorzystanie wolnego miejsca. Skutkuje to wymiernymi korzyściami w odniesieniu do transportu i przechowywania. Ciężarówka załadowana puszkami do napojów przewozi średnio dwa razy więcej płynu niż ciężarówka załadowana napojami w butelkach.

W przypadku puszek do napojów ilość CO2 emitowanego w czasie transportu wynosi średnio 57proc. mniej niż w przypadku transportu opakowań na napoje zrobionych ze szkła lub PET, co stanowiło wyniki modelowych wyliczeń na temat transportu napojów w pojemnikach*.

Recykling puszek do napojów pozwala oszczędzić do 95 proc. energii wymaganej do produkowania materiałów pierwotnych. Zatem również emisja CO2 jest redukowana – nawet do 95 proc. Oznacza to, że im większe przetwarzanie, tym mniejsza emisja CO2. Recykling puszek do napojów jest faktycznym wkładem w ochronę klimatu. Puszka do napojów jest najczęściej przetwarzanym opakowaniem na świecie.

Obecnie puszki należą do najlżejszych rodzajów opakowań do napojów i są w niektórych przypadkach lżejsze nawet od butelek z tworzyw. Każdy jeden gram wagi mniej pozwala oszczędzić około 20 tys. ton aluminium lub 30 tys. ton stali rocznie, jeśli opierać się na wielkości sprzedaży wynoszącej około 50 miliardów puszek do napojów w całej Europie. Dla porównania z ilości stali oszczędzanej w ciągu roku można by było wybudować cztery Wieże Eiffla.

Czytaj więcej:
Puszki 99