Złote i Zielone Listki ESG Polityki dla Danone i Żywiec Zdrój

Złote i Zielone Listki ESG…

Zaangażowanie grupy spółek Danone na rzecz zrównoważonego rozwoju zostało ponownie dostrzeżone i nagrodzone. W ramach XIII edycji plebiscytu Listki ESG tygodnika Polityka spółki Danone oraz Żywiec Zdrój zostały podwójnie nagrodzone.

Droga Pozytywnego Wpływu to dobrze obrany kierunek.

Już po raz XIII tygodnik Polityka, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG. Analizie poddano zarówno podejście przedsiębiorstw do kwestii działań prośrodowiskowych, jak i społecznych, a także dbałość o klienta, uczciwość biznesową czy kwestie ładu korporacyjnego.

Złote wyróżnienie

Spółki Danone oraz Żywiec Zdrój, będące częścią grupy spółek Danone, zostały w tym roku wyróżnione przez Kapitułę konkursu najwyższą możliwą nagrodą - Złotymi Listkami ESG. Do ich zdobycia przyczynił się fakt, że spółki konsekwentnie kroczą drogą zrównoważonego rozwoju, który stanowi stały element strategii biznesowej organizacji, jak i relacji z interesariuszami. Podejmowane przez grupę spółek Danone działania opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządzania, za wzór biorąc uznane międzynarodowe standardy. W ocenie Kapituły kluczowy był również fakt, że grupa spółek DANONE transparentnie informuje o podejmowanych działaniach w raportach pozafinansowych. Najnowszy raport ESG grupy spółek Danone, który powstał zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) - międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju - dostępny jest na stronie www.danone.pl.

Zielone Listki

W tegorocznej edycji plebiscytu spółki Danone oraz Żywiec Zdrój zostały dodatkowo wyróżnione Zielonymi Listkami.

- Cieszymy się, że dwie spółki z grupy spółek Danone znalazły się w gronie 10 firm w Polsce nagrodzonych Złotymi Listkami. Jesteśmy także dumni, że otrzymaliśmy wyróżnienie  w kolorze Zielonym. To dla nas dowód, że działania uwzględnione w strategii zrównoważonego rozwoju Danone - Droga Pozytywnego Wpływu, to odpowiedni kierunek. Jako Danone zobowiązaliśmy się globalnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, konsekwentnie liczymy nasz ślad węglowy w trzech zakresach, stosując uznaną metodę liczenia GHG Protocol , a nasze cele dekarbonizacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z międzynarodową metodyką SBTI. Świetnie być w gronie liderów, którzy realnie przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na klimat, zapobiegania zmianom klimatu oraz skutecznej adaptacji do nich. Wierzymy, że działając wspólnie z naszymi partnerami, możemy realizować nasze cele biznesowe w sposób przyjazny dla środowiska - komentuje Paulina Kaczmarek, kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju w grupie spółek Danone.

zlote-listki-esg-gala-wreczenia-nagrod

Podwójne zobowiązanie

Działania na rzecz środowiska są wysoko na agendzie Danone nie od dziś. Już w 1972 roku, ówczesny prezes Antoine Riboud, zapoczątkował realizację podwójnego zobowiązania na rzecz równoległego rozwoju gospodarczego i społecznego, stwierdzając, że "odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura, czy bramie fabryki”. To właśnie jego słowa stanowią podstawę ambicji Danone do tego, by budować zdrowszą przyszłość dla planety i przyszłych pokoleń.
Podejście organizacji do zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w realizowanej wizji Danone: One Planet. One Health. To właśnie w jej ramach spółki Danone zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. Potwierdzeniem jest także strategia zrównoważonego rozwoju Danone - Droga Pozytywnego Wpływu. Oprócz ambitnych celów klimatycznych, zawiera ona m.in. zobowiązania w zakresie rozwoju praktyk rolnictwa regeneratywnego, ochrony zasobów wodnych, zapewnienia obiegu zamkniętego opakowań i ograniczania marnowania żywności.

Biznes w duchu B Corp

Podejście realizowane i rozwijane w Danone już od ponad 50 lat, jest spójne z wizją założycieli organizacji B Lab, która w 2006 roku zapoczątkowała ideę B Corp. Tak narodził się ruch, dążący do zbudowania globalnej sieci firm, spełniających wysokie standardy w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Ruch promujący nowy model biznesowy, łączący zyski z pozytywnym wpływem właśnie na społeczeństwo i planetę. Od 2022 roku do grona takich firm należy spółka Danone, a o 2018 roku marka Alpro. Obecnie trwają prace nad certyfikacją wszystkich spółek z grupy spółek Danone w Polsce, w tym recertyfikacją Danone.